Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Giurgiu

Restaurare - consolidare şi valorificare Școala veche, în vederea amenajării Centrului Multicultural Bolintin Vale, județ Giurgiu

Beneficiarul investiției :
Orașul Bolintin Vale
Codul SMIS :
117361
Localizare proiect :
Giurgiu , Bolintin Vale
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 9.911.487,28 Lei | Valoare solicitată: 7.768.038,60 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 67.98 %
Axa prioritara :
Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investitii :
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Obiectiv specific :
5.1 - Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării locale

În anul 2015, Primăria Bolintin Vale a semnat contractul de finanțare și a început implementarea proiectului „Restaurare - consolidare şi valorificare Școala veche, în vederea amenajării Centrului Multicultural Bolintin Vale, județ Giurgiu”, cu un buget total de 9.911.487,28 lei, din care contribuția FEDR a fost de 6.737.584,53 lei. S-a recuperat ipostaza arhitecturală a clădirii din anul 1927 cu cele trei căi de acces protejate fiecare cu copertine și, de asemenea, partea de sus prevăzută cu ceas și cu clopot. După restaurare și consolidare, monumentul istoric „Școala Veche” a devenit obiectiv cultural major permițând accesul publicului larg. Aici sunt găzduite: la parter două expoziții – o expoziție permanentă dedicată documentării istorice Școala Veche și personalității poetului Dimitrie Bolintineanu și una temporară; două săli atelier – unul pentru arte plastice și desen și unul pentru arta fotografică; o sală pentru spectacole și repetiții și un birou de informare pentru vizitatori. Centrul Multicultural Școala Veche organizează evenimente de interes cultural-artistic pentru locuitorii orașului Bolintin-Vale, dar și pentru vizitatorii din zonă, având impact atât asupra dezvoltării socio-economice, cât și a valorificării potențialului cultural regional. Investiția este oportună și necesară în special prin prisma dezvoltării potențialului turistic. Astfel, turismul va fi încurajat și susținut prin desfășurarea activităților culturale, și nu numai, putând contribui substanțial la revigorarea socio-economică a regiunii Sud-Muntenia și a județului Giurgiu. Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a obiectivului „Școala veche”, monument istoric aflat în patrimoniul cultural local, a salvat clădirea de la o dispariţie iminentă şi a redus nivelul de degradare, având ca rezultat pe termen mediu și lung creșterea economică în urma implementării proiectului. Cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile s-a realizat și digitizarea monumentului istoric restaurat, prin noile mijloace ale tehnologiei informării şi comunicării în vederea prezervării moştenirii patrimoniului cultural local pentru generațiile viitoare.

Proiecte de succes