Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Prioritatea de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare

Obiectiv specific Rezultate aşteptate
Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Sprijinul POR va asigura realizarea condiţiilor pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor economice
Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive Investiţiile în infrastructura învăţământului terţiar universitar va reprezenta garanţia îndeplinirii obiectivelor asumate de România privind participarea şi nivelul de calitate a pregătirii populaţiei active cu nivel de pregătire terţiară în concordanţă cu cerinţele unei economii aflate într-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare faţă de economiile ţărilor UE

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Apel dedicat Autorităților Publice Centrale

Depunerea proiectelor se poate face începând de luni, 9 iulie, ora 15:00 - 25 februarie, ora 12:00.

Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.07.2018, ora 12.00

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 10.07.2018, ora 12.00

Obiectivul specific 10.3 - Universităţi

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS: 5 octombrie 2018, ora 12:00 - 7 decembrie 2018, ora 12:00

Perioada de depunere a proiectelor: 24 Noiembrie 2017, ora 12:0024 Iulie 2018, ora 12:00.

Ordinul 1917 din 29 ianuarie 2018 (0.4 Mb)
pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.3 Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă și sectoarele economice competitive, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6401/12.10.2017