Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Axă prioritară 2 se va aplica tuturor regiunilor de dezvoltare ale României, propunând soluţii specifice problemelor IMM-urilor, ajustate în funcţie de etapa din ciclu de viaţă în care IMM-ul se găseşte (intrare pe piaţă, dezvoltare intermediară, internaţionalizare), dimensiune (micro, mică, mijlocie), piaţa adresată prin activitatea desfăşurată (locală, regională, naţională, internaţională), cu respectarea criteriului concentrării, în vederea optimizării investiţiilor.

Prioritatea de investiţii 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uriDecalajele în dezvoltarea antreprenorială a diferitelor regiuni ale ţării, măsurate prin numărul IMM-urilor, în special al microîntreprinderilor, la 1000 locuitori, s-au adâncit în ultimii ani. În România, conform datelor statistice disponibile (2011) existau 18,4 de microîntreprinderi la 1.000 de locuitori, valoare situată sub 50% din media UE. De asemenea, România se află printre ultimele state membre în ceea ce priveşte rata de supravieţuire a microîntreprinderilor după trei ani de la înfiinţare, respectiv 62,8%, conform Eurostat, în 2011. În acest sens, principalul rezultat preconizat ca urmare a sprijinirii microintreprinderilor îl constituie creşterea masei critice a IMM-urilor.

2.1.A - Microîntreprinderi

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), a fost prelungită până la 4 mai 2017, ora 12:00


2.1.B - Incubatoare de afaceri

Publicat în data de 04.12.2017.
Cod apeluri (MySMIS):

  • POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) 
  • POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 05.02.2018, ora 12:00:00 – 09.07.2018, ora 12:00:00

Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNCRegiunile de dezvoltare au utilizat mai eficient capitalul uman implicat în economie, în 2009, mai ales regiunile al căror valoare VAB s-a redus (Sud Muntenia, Sud Vest şi Centru) în comparaţie cu anii anteriori. Pentru regiunea Bucureşti Ilfov nu se poate vorbi de o îmbunătăţire faţă de anii anteriori, întrucât era singura regiune a cărei valoare a productivităţii muncii s-a redus cu 1,5%. (productivitatea muncii în regiuniea Bucureşti Ilfov era de 1,6 ori mai mare decât media naţională, în 2012). Productivitatea în industrie şi servicii rămâne la 60% din media UE, deoarece economia este predominată de IMM-uri concentrate în domenii cu valoare adăugată mică şi specializate în activităţi cu utilizare intensivă de forţă de muncă. În aceste condiţii, pentru a face faţă concurenţei pe piaţa europeană, România trebuie să-şi majoreze această ponderea a productivităţii muncii faţă de media UE. Rezultatul preconizat ca urmare a sprijinirii IMM-urilor constă în reducerea decalajului mare faţă de media europeană a competitivităţii economice, prin creşterea productivităţii muncii. Astfel, productivitatea muncii va fi calculată ca raport dintre cifra de afaceri şi numărul de salariaţi.

APEL 3

Proiectele pot fi transmise prin intermediul MySMIS în perioada 30 octombrie 2020, ora 12:00 - 30 noiembrie 2020, ora 12:00.

Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 29 mai 2020.

APEL 2


Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, lainfo@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

APEL 1

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM), a fost prelungită până la 30 august 2017, ora 12:00.

Data la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte, este 30.04.2017, ora 23:59:59.

Modificare Ghid specifc apel POR/102/2/2 -  2016 - în vigoare de la data de 27.09.2019