Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”

Anunț de presă privind finalizarea proiectului
„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”
 

1. Număr de referinţă: cod SMIS 137262

2. Finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020Axa prioritară 12 „Asistență Tehnică”, Componenta 1, Sprijin pentru Organismele Intermediare -ADR (Less developed) pentru implementarea eficientă și transparentă a Programului Operațional Regional 2014-2020 și închiderea POR 2007-2013

3. Autoritatea de Management: Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene

4. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

5. Alte informaţii: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”.

Obiectivul proiectului a vizat asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020.

Proiectul a sprijinit implementarea transparentă şi eficientă a POR 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Organismul Intermediar și a condus la obținerea următoarelor rezultate:

- 3 studii

- 46 de evenimente de informare şi promovare POR 2014-2020 desfăşurate cu 1000 de participanţi;

- 5 emisiuni Radio-TV realizate;

- 20 de articole de presă publicate online;

- 1 site web creat şi dezvoltat, specific POR 2014-2020;

- 100% asigurare servicii de evaluare tehnică şi financiară pentru toate cererile de finanţare care au trecut de etapa de verificare a conformitaţii administrative şi a eligibilitaţii (în conformitate cu instrucţiunile AM POR) precum şi asigurarea serviciilor de expertiză specifică (tehnică, financiară, contabilă, juridică) privind implementarea POR;

- 1 anunţ publicat în presa online, la începerea proiectului;

- 1 anunţ publicat în presa online, la finalizarea proiectului.

  Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 92.157.113,09 lei, din care 46.952.791,96 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 45.204.321,13 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

  Durata de implementare a proiectului a fost de 48 de luni (1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2023).

  Impact: Utilizarea asistentei tehnice a contribuit la îmbunatățirea sistemului de implementare transparentă și eficientă a POR 2014-2020. Astfel, Organismul Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia a fost sprijinit atât pentru realizarea tuturor activităților cât și în acordarea sprijinului specific informării și îndrumării solicitanților și beneficiarilor de finanțare POR, în regiunea Sud Muntenia.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul https://2014-2020.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. Munteniei, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020