Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Prahova

Extindere și supraetajare Hotel „Mărgăritar”, renovare, modernizare și recompartimentare interioară, transformare mansardă existentă în etaj (regim final D+P+2E+E mansardat)

Beneficiarul investiției :
MĂRGĂRITAR SRL
Codul SMIS :
115437
Localizare proiect :
Prahova , Bușteni
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 4.867.556,86 Lei | Valoare solicitată: 2.880.947,26 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 50.31 %
Axa prioritara :
Axa 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investitii :
2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Obiectiv specific :
2.2 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele cu potential economic

Turismul este un sector important al economiei țării noastre și are o tendinţă de creştere permanentă. Industria turismului cuprinde o gamă variată de întreprinderi publice și private, generatoare de beneficii economice și sociale, de noi locuri de muncă pentru diferite categorii de angajaţi. În aceste condiții se remarcă preocupările întreprinzătorilor din turism pentru oferirea „calității în turism”. Aceste preocupări sunt datorate faptului că, în momentul actual, produsul turistic românesc trebuie să se impună pe o piață pe care concurența este în plină ascensiune și în cadrul căreia consumatorii sunt din ce în ce mai informați și mai exigenți. La oferirea unui serviciu turistic de calitatea s-au gândit și reprezentanții firmei Mărgăritar SRL, când au decis să acceseze un proiect cu finanțare europeană pentru creșterea competitivității întreprinderii pe piața unităților de cazare din Bușteni, prin extinderea hotelului Mărgăritar și echiparea, dotarea acestuia la stardardele actuale.

În anul 2017, reprezentanții companiei au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere și supraetajare Hotel „Mărgăritar”, renovare, modernizare și recompartimentare interioară, transformare mansardă existentă în etaj (regim final D+P+2E+E mansardat)”, în valoare totală de 4.867.556,86 lei. În urma implemetării acestui proiect, s-a realizat cu ajutorul fondurilor nerambursabile, extinderea și supraetajarea hotelului Mărgăritar, având regim de înălțime D+P+2E+E, mansardarea, echiparea și dotarea acestuia. De asemenea, au fost create patru noi locuri de muncă, din care două au fost destinate persoanelor care fac parte din categoriile defavorizate. Această finanțare a însemnat creșterea numărului de locuri de cazare, de la 42 la 60 de locuri. În plus, a adus o îmbunătățire a calității serviciilor către turiști. Tot hotelul a fost renovat din temelii, din structura veche rămânând doar scheletul. Au fost utilate camerele, bucătăria restaurantului și sala de conferințe. În plus, acum există un lift și panouri solare.

Proiectul implementat pe o perioadă de 71 de luni a dus la creșterea vizibilității în mediul online și facilitarea comercializării serviciilor online prin achiziționarea unei platforme de rezervări online și dezvoltarea website-ului existent. Implementarea proiectului a însemnat o perioadă dificilă pentru antreprenori, însă înarmați cu multă răbdare, reziliență și resurse financiare, au reușit să îl ducă la bun sfârșit. Cu această experiență acumulată, reprezentanții Mărgăritar SRL doresc accesarea altor fonduri europene pentru a putea veni cu ceva nou pe piața turistică din zona montană.


 

Proiecte de succes