Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 121857

„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin acordul cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în perioada 2018-2019".

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 12 „Asistenţă Tehnică", Componenta 1, Sprijin pentru Organismele Intermediare - ADR (Less developed) pentru implementarea eficientă şi transparentă a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi închiderea POR 2007-2013.

Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 38.301.390,28 lei, din care 19.150.695,14 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni (1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019).

Obiectivul proiectului a fost asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru realizarea activităţilor prevăzute în Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea programului. Astfel, proiectul a sprijinit implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate Organismului Intermediar de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în : acordarea de sprijin agenției, în vederea asigurării resurselor financiare necesare salarizării angajaţilor implicaţi în îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2019; furnizarea de sprijin financiar ADR Sud Muntenia, cu scopul de a asigura cheltuielile de deplasare (transport, diurna şi cazare) pentru angajaţii ADR SM/OI, în vederea realizării atribuţiilor delegate; oferirea de suport financiar pentru asigurarea serviciilor necesare implementării în mod eficient şi transparent a atribuţiilor delegate; acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea bazei materiale specifice necesare realizării atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru; furnizarea suportului financiar, cu scopul de a facilita funcţionarea ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar al POR, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate.

Rezultate obţinute în urma implementării proiectului sunt:

  • 2 studii;
  • 55 de evenimente de informare şi promovare POR 2014-2020 desfăşurate cu 1000 de participanţi;
  • 11 de articole de presă publicate online;
  • 1 site web creat şi dezvoltat specific POR 2014-2020;
  • 100% asigurare servicii de evaluare tehnică şi financiară pentru toate cererile de finanţare care au trecut de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (în conformitate cu instrucţiunile AM POR) precum şi asigurarea serviciilor de expertiză specifică (tehnică, financiară, contabilă, juridică) privind implementarea POR, daca va fi cazul;
  • 1 anunţ de presă publicat online, la începerea proiectului;
  • 1 anunţ de presă publicat online, la finalizarea proiectului.

Utilizarea asistenţei tehnice a contribuit la îmbunătăţirea sistemului de implementare transparentă şi eficientă a POR 2014-2020. Astfel, Organismul Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia a fost sprijinit atât în realizarea tuturor activităţilor, cât şi în acordarea sprijinului specific informării şi îndrumării solicitanţilor şi beneficiarilor de finanţare POR, în regiunea Sud Muntenia.