Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1 octombrie 2018, ora 16:00.