Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Anunț debut proiect cod SMIS 137262

Anunț de presă privind debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”

1. Număr de referinţă: cod SMIS 137262.

2. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 12 „Asistență Tehnică”, Componenta 1, Sprijin pentru Organismele Intermediare -ADR (Less developed) pentru implementarea eficientă și transparentă a Programului Operațional Regional 2014-2020 și închiderea POR 2007-2013.

3. Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

4. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

5. Alte informaţii:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2020-2021”.

Obiectivul proiectului este asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020.

Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POR 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Organismul Intermediar.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 48.345.000,00 lei, din care 24.631.117,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 23.713.882,03 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar durata de implementare a proiectului este de 24 de luni (1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.