Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiţii 8.1: Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolateContribuţia la sporirea accesului la servicii medicale şi la atingerea obiectivului de scădere a ponderii nevoilor medicale nesatisfăcute ale pacienţilor, în special a celor legate de consultul medical şi tratament
Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţăSprijin pentru constituirea unei reţele de spitale regionale de urgenţă şi a unei reţele fizice şi funcţionale integrate de direcţionare a pacienţilor.
Spitalele de urgenţă regionale vor trata cazurile cele mai complexe într-o abordare multidisciplinară, eficientă şi sigură punct de vedere clinic. Aceste entităţi vor asigura un acces echitabil la servicii medicale de calitate şi vor contribui la îmbunătăţirea rezultatelor de sănătate pentru patologii relevante prioritare care afectează în mod disproporţionat pe cei săraci şi care reprezintă una dintre principalele cauze a morbidităţii şi mortalităţii. Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, în regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (Cluj-Napoca).
În ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe de la nivelul spitalelor judeţene de urgenţă, în special pentru cele de la nivel zonal şi regional, investiţiile POR în infrastructură şi echipamente vor contribui la asigurarea serviciilor de asistenţă medicală corespunzătoare şi în timp util, în special pentru grupurile neasigurate, marginalizate, cum ar fi romii.
Creşterea gradului de acoperire cu servicii socialeÎmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale ale serviciilor sociale, ca factor critic pentru furnizarea adecvată a acestora şi de sporire a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. În plus, mediul rural este deficitar în privinţa existenţei centrelor sociale şi a personalului necesar, relevând necesitatea finanţării intervenţiilor în infrastructura serviciilor sociale de zi.

8.1.B - Centre Comunitare Integrate

Apelul 3

Apelul 2

Apelul 1

Cererire de finanțare pot fi încărcate în MySMIS în perioada 20.01.2020, ora 12:00 - 31.12.2020, ora 12:00.

Apeluri de proiecte nefinalizate

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 09 Iulie, ora 16:00 – 13 august 2018, ora:23:00, prin sistemul electronic MySMIS.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa  regio@mdrap.ro, până la 25.06.2018, inclusiv.

8.1.A - Ambulatorii

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 21.05.2018, ora 12:00 - 21.12.2018, ora 12:00.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 21 mai 2018, ora 12:00 - 21 octombrie 2018, ora 12:00 prin sistemul electronic MySMIS.

Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă - Ambulanțe

Perioada de depunere a cererilor de finanţare în aplicaţia MYSMIS: 09.07.2018, ora 12:00 - 31.08.2018, ora 12:00

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 4 iulie 2018, inclusiv.

Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe

Ordinul nr. 1806 din 26 ianuarie 2018 (1.1 Mb)
Pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operațiunea B - Unităţi de primiri urgenţe, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 5697/18.08.2017

Grup vulnerabil persoane vârstnice

Apelul 2

Apelul 1

Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi

Grup vulnerabil copii

Apelul 3

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „Copii” - prelungire - 10 iunie 2021 (2.6 Mb)
Perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost prelungită cu 4 luni, data de închidere a apelului fiind 01.11.2021.

Proiectele se pot depune electronic, prin intermediul MySMIS, în perioada 01.08.2020, ora 12:00 - 01.12.2020, ora 12:00.


Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).

Apelul 2

Apelul 1