Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Argeș

Extinderea capacității serviciilor medicale oferite de Centrul Medical Sfântul Nicolae prin achiziționarea de echipamente

Beneficiarul investiției :
CENTRUL MEDICAL SFÂNTUL NICOLAE SRL
Codul SMIS :
115829
Localizare proiect :
Argeș , Pitesti
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 5.155.383,45 Lei | Valoare solicitată: 3.654.309,35 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 60.25 %
Axa prioritara :
Axa 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investitii :
2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Obiectiv specific :
2.2 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele cu potential economic

Centrul Medical Sfântul Nicolae din Pitești a luat ființă în luna martie 2008, activitatea începând cu o bază de tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie și laboratorul de analize medicale. Un an mai târziu, centrul și-a extins activitatea prin deschiderea unui spital monospecialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie, dotat cu un laborator de radiologie convențională. Pentru a veni în întâmpinarea pacienților și a putea oferi servicii medicale de calitate, reprezentanții IMM-ului au decis să acceseze un proiect cu finanțarea europeană. Astfel, în anul 2017, s-a depus cererea de finanțare pentru Proiectul „Extinderea capacității serviciilor medicale oferite de Centrul Medical Sfântul Nicolae prin achiziționarea de echipamente”. Întrucât costul aparaturii medicale era foarte mare, ar fi fost imposibil ca această investiție să fie făcută din fonduri proprii.

A fost un proiect important cu o finanțare considerabilă și cu aport propriu, dar fără ajutorul fondurilor nerambursabile nu aș fi putut să îl implementez singură. Noi activăm în domeniul sănătății și aveam nevoie de echipamente. Luând în considerare pandemia, creșterea capacității spitalului nostru a fost bine-venită”, a declarat medicul primar recuperare, medicină fizică şi balneologie.

Proiectul, ce a avut o perioadă de implementare de 41 de luni, a primit o finanțare de peste 5.1 milioane lei, fondurile fiind folosite pentru creșterea productivității serviciilor medicale și oferirea unor servicii inovative, servicii îmbuntățite din punct de vedere calitativ. Achizițiile făcute pentru completarea echipamentelor de recuperare medicală și a dotărilor pentru spital, au dus la creșterea calității serviciilor medicale și productivitatea serviciilor existente dar și posibilitatea de a oferi servicii la un raport avantajos calitate/preț. Îndeplinirea obiectivului general al proiectului a condus la consolidarea poziției pe piață a societății Centrul Medical Sfantul Nicolae SRL în domeniul activități de asistență spitalicească.

De asemenea, accesarea fondurilor Regio a făcut posibilă rentabilitatea capitalului propriu, recertificarea sistemelor de management, certificarea serviciilor medicale și lansarea la nivel internațional prin participarea la târguri de profil ce au permis companiei extinderea pieței.

Au fost create și patru locuri de muncă, unul fiind destinat persoanelor aparținând categoriilor defavorizate. Astfel, pentru buna funcționare a investiției au fost angajate patru persoane, acestea ocupând următoarele posturi: medic, kinetoterapeut, asistentă medicală și infirmieră. 
Protecția mediului și îmbunătățirea calității mediului înconjurator au avut un rol important în proiect, prin achiziție de panouri fotovoltaice, a utilajelor și echipamentelor inovative ce conduc la eficientizarea energetică, reciclarea selectivă a deșeurilor medicale, eficientizarea consumului de resurse atât la nivelul procesului de servicii medicale de recuperare cât și la nivelul activităților administrative.

Acest proiect, implementat în cadrul Spitalului Sf. Nicolae, a dus la creșterea capacității de tratament prin achiziționarea de echipamente de recuperare medicală, radioterapie, prin care am susținut nevoia pacienților de a avea o terapie conformă anilor 2020. Toate echipamentele sunt de ultima generație, ideale pentru zona noastră cu multe necesități, unde un centru de recuperare nu exista. A crescut numărul de pacienți, dar spre binefacerea lor, am crescut și bazele de tratament prin această extindere. Astfel de proiecte sunt benefice pentru sistemul medical, unitățile sanitare private, ca și noi, deoarece în fața bolii, contează medicul și echipamentul medical cu care îi oferi serviciul pacientului, iar acesta trebuie să fie de înaltă performanță”, a menționat medicul.

În momentul de față, Centrul Medical Sfântul Nicolae este dotat cu cele mai noi și performante echipamente medicale necesare unei examinări cât mai complete a pacienților, stabilirii unui diagnostic de precizie și efectuării unui tratament de specialitate cu rezultate excepționale. Asistența medicală este asigurată de o echipă de medici și asistente cu grad înalt de calificare.

Proiecte de succes