Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Anunț final proiect cod SMIS 121857

Anunţ de presă privind finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar pentru realizarea
activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin acordul cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020, în perioada 2018-2019".

1. Număr de referinţă: cod SMIS 121857

2. Data publicării: 1 decembrie 2019

3. Finanţat din Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 12 „Asistenţă Tehnică", Componenta 1, Sprijin pentru Organismele Intermediare - ADR (Less developed) pentru implementarea eficientă şi transparentă a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi închiderea POR 2007-2013.

4. Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

5. Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

6. Alte informaţii: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia Organism Intermediar pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020, în perioada 2018-2019".

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului a vizat asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru
realizarea activităţilor prevăzute în Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea programului.

Proiectul a sprijinit implementarea transparentă şi eficientă a POR 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor
atribuţiilor delegate Organismului Intermediar de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Acordarea de sprijin ADR Sud Muntenia, în vederea asigurării resurselor financiare necesare salarizării angajaţilor Agenţiei implicaţi în
îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2018- 31 Decembrie 2019.

2. Furnizarea de sprijin financiar ADR Sud Muntenia, cu scopul de a asigura cheltuielile de deplasare (transport, diurna şi cazare) pentru
angajaţii ADR SM/OI, în vederea realizării atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019.

3. Oferirea de suport financiar ADR Sud Muntenia pentru asigurarea serviciilor necesare implementării în mod eficient şi transparent a
atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019.

4. Acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea bazei materiale specifice necesare realizării atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru,
pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019.

5. Furnizarea suportului financiar, cu scopul de a facilita funcţionarea ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar al POR, în
vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019.

Rezultate obţinute:

  • 2 studii;
  • 55 de evenimente de informare şi promovare POR 2014-2020 desfăşurate cu 1000 de participanţi;
  • 11 de articole de presă publicate online;
  • 1 site web creat şi dezvoltat specific POR 2014-2020;
  • 100% asigurare servicii de evaluare tehnică şi financiară pentru toate cererile de finanţare care au trecut de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (în conformitate cu instrucţiunile AM POR) precum şi asigurarea serviciilor de expertiză specifică (tehnică, financiară, contabilă, juridică) privind implementarea POR, daca va fi cazul;
  • 1 anunţ de presă publicat online, la începerea proiectului;
  • 1 anunţ de presă publicat online, la finalizarea proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 38.301.390,28 lei, din care 19.150.695,14 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă
din FEDR.

Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni (1 ianuarie2018-31 decembrie 2019).

Impact

Utilizarea asistenţei tehnice a contribuit la îmbunătăţirea sistemului de implementare transparentă şi eficientă a POR 2014-2020.

Astfel, Organismul Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia a fost sprijinit atât în realizarea tuturor activităţilor, cât şi în acordarea
sprijinului specific informării şi îndrumării solicitanţilor şi beneficiarilor de finanţare POR, în regiunea Sud Muntenia.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuţ Gabriel VIŞAN, expert Serviciul Achiziţii Publice şi Asistenţă Tehnică.