Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Implementarea acestei axe prioritare în toate regiunile de dezvoltare este justificată de o distribuţie teritorială echilibrată la nivel naţional a resurselor de patrimoniu cultural, dar şi a zonelor intravilane adandonate. În toate cele opt regiuni, aceste resurse de patrimoniu cultural sunt slab valorificate, indiferent de nivelul de dezvoltare ale regiunilor. Distribuţia teritorială echilibrată a obiectivelor de patrimoniu constituie o mare oportunitate, patrimoniul cultural putând deveni un pilon de bază al strategiei de dezvoltare, dar şi un instrument eficient pentru educaţie, reducerea sărăciei, ocuparea forţei de muncă. De asemenea, investiţiile asupra revitalizării mediului urban vor contribui la refuncţionalizarea zonelor urbane şi îmbunătăţirea aspectului estetic al acestora.

Prioritatea de investiţii 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturaleCreşterea gradului de conservare pentru 45 de obiective de patrimoniu. Implementarea acestei priorităţi de investiţie va contribui la protejarea şi conservarea patrimoniului cultural, concomitent cu creşterea calităţii vieţii populaţiei, conservarea identităţii culturale şi dezvoltarea economică locală.
De asemenea, introducerea în circuitul economic a obiectivelor resturate va impulsiona dezvoltarea economică locală, valorificarea patrimoniului cultural contribuind la crearea de locuri de muncă, în mod direct (persoanele care lucrează în instituţii cu atribuţii în domeniul patrimoniului), indirect (persoanele care lucrează în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului), în mod indus (ca sursă de inspiraţie în industria culturală) şi nu în ultimul rând în turism.

Apel pentru proiecte nefinalizate

Proiectele pot fi depuse prin MySMIS în perioada 14.05.2018, ora 12:00 - 16.07.2018, ora 12:00

SUERD

Apelul 1

Prioritatea de investiţii 5.2: Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii şi municipiul BucureştiCreşterea suprafeţelor verzi pentru satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a populaţiei urbane, dar şi reducerea nivelului de poluare, îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşelor mici, mijlocii şi municipiului Bucureşti

SUERD

Apelul 2

Apelul 1