Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiţii 7.1: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunile turisticeEste de aşteptat ca implementarea acestor măsuri, prin îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice şi a serviciilor conexe, să determine creşterea numărului mediu de salariaţi, dar şi creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană, dar şi asupra creşterii calităţii vieţii şi a competitivităţii regiunilor

Apelul 2

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 21.04.2017 – 21.10.2017 ora 12:00.

Apelul 1

SUERD