Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Termeni și condiții

Data actualizării: 4 martie 2019 

Acestă pagină reprezintă regulamentul de utilizare a site-ului regio.adrmuntenia.ro și a informațiilor în format text, elementelor de grafică și imaginile de pe acesta.

Utilizatorul confirmă că este de acord cu acești termeni și condiții și îi va respecta prin continuarea navigării pe site. Vă recomandăm să citiți cu atenție documentul de mai jos și, în cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile sale, să încheiați accesarea site-ului.

Legislație

  1. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor / GDPR);
  2. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  3. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  4. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Definiții necesare pentru acest document

  • Site: Site-ul regio.adrmuntenia.ro, cu întreg conținutul său, sub formă de grafică, text și imagini.

  • Utilizator: Oricine accesează regio.adrmuntenia.ro de pe orice dispozitiv și toate paginile și subpaginile care aparțin site-ului;

  • Administrator: Proprietarul și unicul administrator al regio.adrmuntenia.ro este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în municipiul Călărași, Str. General Constantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași.

Utilizatorul

Site-ul folosește cookie-uri și stochează date cu caracter personal, cu scopul exclusiv de a îmbunătăți funcționalitatea acestuia și pentru a menține corespondența cu utilizatorii site-ului. Mai multe informații despre politica de confidențialitate a site-ului regio.adrmuntenia.ro sunt disponibile în politica de confidenţialitate.

Orice potențial conflict va fi rezolvat, inițial, pe cale amiabilă. Dacă nu este posibil, atunci se va trece la instanța competentă de care aparține sediul social al administratorului.

Administratorul

Administratorul se implică în acuratețea și actualitatea informațiilor. Însă nu este responsabil pentru factorii dați de imprevizibilitatea internetului: viteza sau funcționarea continuă a site-ului, apariția unor viruși independenți de site, întârzierea răspunsului din motive tehnice.

Administratorul site-ului nu este responsabil pentru informațiile furnizate pe alte site-uri, în scopul unei informații referitoare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dar independente de acest site. Unele informații de pe site pot face trimiteri către terțe pagini web cu date relevante legate de subiectul discutat. Ele nu intră sub incidența acestor termeni și condiții.

Drepturi de proprietate intelectuală

Informațiile de pe site reprezintă proprietatea administratorului. Este interzis ca acestea sau oricare dintre ele să fie utilizate, reproduse, distribuite, transmise ori expuse în orice alt scop în afara celor acceptate de legislația în vigoare. Ca să poată fi utilizată o informație de pe site, este nevoie de consimțământul scris al administratorului.

Site-ul, dar și numele său și însemnele grafice sunt mărci înregistrate și deținute de către administrator și sunt protejate de prevederile Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe. Abaterile de la aceste reglementări se pedepsesc conform legii.

Dispoziţii finale

Serviciile promovate pe site pot fi întrerupte, parțial sau total, permanent ori temporar, fără o notificare prealabilă pe site.

Pentru mai multe informații privind Termenii și condițiile, site-ul și serviciile promovate puteți trimite un email la adresa office [at]  adrmuntenia.ro