Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Giurgiu

Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică

Beneficiarul investiției :
Municipiul Giurgiu
Codul SMIS :
120950
Localizare proiect :
Giurgiu , Giurgiu
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 2.822.560,87 Lei | Valoare solicitată: 1.693.536,52 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 51 %
Axa prioritara :
Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investitii :
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific :
3.1.A - Clădiri rezidențiale

Eficientizarea energetică a clădirilor este un subiect de actualitate, ținând cont de majorarea prețului la energie, înregistrată în ultima perioadă. Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă un capitol foarte important în strategia energetică a României. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect este denumit eficientizarea energetică a clădirii. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor populației de a reduce consumul de energie în apartamentele din municipiul Giurgiu, autoritățile locale au accesat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, suma de aproape 3 milioane de lei. Astfel, prin proiectul „Reabilitarea termică a șase blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”, demarat în anul 2017, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Giurgiu a devenit primul beneficiar din Regiunea Sud-Muntenia care obținea fonduri nerambursabile POR în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în înfrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”. Blocurile A6, A4, C40, A1, A2 și A7 din Aleea Alexandriei, municipiul Giurgiu, sunt cele care au beneficiat de lucrări de reabilitare termică. „Eficientizare energetică în cartierul Policlinica, unde șase blocuri, zeci de apartamente au beneficiat de acest lucru, este un succes. Sunt mândru de această realizare și de echipă, deși proiectul aparține vechii administrații. Păcat că nu putem realiza peste noapte astfel de lucrări pentru toate blocurile neeficientizate energetic”, a declarat primarul municipiului Giurgiu.

Eficientizare energetică pentru 140 de apartamente

În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător. Reabilitarea sau modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătăţirea ei în scopul menţinerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale clădirii. Astfel, cu ajutorul fondurilor POR, pe parcursul celor 24 de luni de implementare, de la data semnării contractului de finanțare, 140 de apartamente din șase blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu au beneficiat de lucrări de invervenție menite să crească eficiența energetică a clădirilor, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu aproximativ 48% și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor cu cel puțin 60. Totodată, implementarea acestui proiect a condus la îmbunătățirea condițiilor de confort interior, diminuarea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, precum și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. În aceste vremuri, când prețul la energie a explodat, un astfel de proiect realizat din fonduri nerambursabile este mai mult decât bine-venit. „Suntem foarte încântați de aceste lucrări, mai ales că a scăzut consumul la energia cu aproximativ 60%. Locatarii sunt bucuroși când plătesc mai puțin de jumătate din facturile pe care le primeau anterior acestor lucrări”, spune edilul.

Proiecte de succes