Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Argeș

Modernizare DJ 504

Beneficiarul investiției :
Județul Argeș
Codul SMIS :
114308
Localizare proiect :
Argeș , DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popesti- Izvoru- Recea- Cornatel – Vulpesti (DN65a), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti, jud. Argeş
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 85.913.743,72 Lei | Valoare solicitată: 80.848.922,92 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 81.62 %
Axa prioritara :
Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investitii :
6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific :
6.1 - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor județene

Rețeaua de drumuri este principalul element constitutiv al suportului de bază pentru dezvoltarea socio-economică a unei zone. Cantitatea și calitatea infrastructurii rutiere, bazate pe investițiile în domeniu, precum și gradul de acces la acestea, reflectă disponibilitatea de creștere și evoluție.

Argeș este al doilea cel mai populat județ din Regiunea Sud-Muntenia, și prezintă o mare densitate de firme în municipiile sale (Pitești, Curtea de Argeș, Câmpulung), în zona montană Rucăr – Dâmbovicioara și în zonele limitrofe Piteștiului, fapt care permite explorarea oportunităților asociate unei zone metropolitane. Creșterea continuă a traficului rutier pe rețeaua județeană de drumuri a impus luarea de măsuri de modernizare a infrastructurii rutiere din Argeș, în vederea satisfacerii cererii de transport existente și de perspectivă, în condiții de securitate și confort, cu viteze de circulație sporite.

Astfel, ia naștere proiectul „Modernizare DJ 504 limita Județul Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, comuna Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Județul Argeș”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acesta constă în modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu reţeaua TEN-T, prin îmbunătăţirea parametrilor relevanţi - creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei pe raza localităţilor Buzoeşti, Izvoru, Popeşti, Recea, în vederea stimulării mobilității regionale.

Obiectivul specific al acestui proiect a fost creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean DJ 504. Modernizarea infrastructurii rutiere conduce la obţinerea unei viteze medii de traversare a localităţilor de circa 50 km/h, iar viteza medie estimată pentru parcurgerea sectoarelor dintre localităţi este de circa 90 km/h. Astfel, viteza medie de circulaţie creşte de la 40,5 km/h, înainte de implementarea proiectului, la aproximativ 59,4 km/h, ceea ce reprezintă o creştere cu 19% a vitezei de circulaţie, iar durata de traversare se va reduce cu aproximativ 12 minute.

Proiectul care face obiectul finanțării prin Regio este drumul județean care face legătura între municipiul Alexandria și Pitești și are o lungime de 25,995 km, tranzitând localitățile Popești, Izvoru, Recea și Vulpești din comuna Buzoești. În intravilanul localităților se desfășoară pe o lungime de aproximativ 17 km, iar în extravilan pe 8 km. Cu această ocazie a fost construită și o suprafață de 31.300 mp. de trotuare, au fost amenajate șanțurile betonate în interiorul localităților, precum și 21 de stații de transport public și alveole.

Principalele lucrări prevăzute în proiect au fost: ranforsarea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi, lucrări de suprastructură, infrastructură și racordări cu terasamentele la patru poduri, montarea de parapeți metalici, realizarea trotuarelor de-a lungul drumului modernizat, amenajarea trecerilor de pietoni, instalarea indicatoarelor de semnalizare și presemnalizare a acestora, precum și amenajarea intersecțiilor. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 85.913.743,72 de lei, din care 80.848.922,92 reprezintă valoarea nerambursabilă solicitată.

Proiectul, complementar cu proiectele de modernizare a DJ 734 și DJ 730, susține dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport, care poate asigura o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dar și dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții. Investiția deservește peste 12.000 de persoane, asigurând, totodată, și accesul la coridoarele TEN-T.

Proiecte de succes