Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Giurgiu

Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu

Beneficiarul investiției :
Municipiul Giurgiu
Codul SMIS :
117916
Localizare proiect :
Giurgiu , Giurgiu
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 3.848.804,53 Lei | Valoare solicitată: 3.534.486,63 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 79.65 %
Axa prioritara :
Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investitii :
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific :
3.1.B - Clădiri publice

Încălzirea accelerată a planetei şi impactul aferent asupra ecosistemelor și economiilor transformă sursele de energie și eficiența energetică în unele dintre cele mai importante priorități ale dezvoltării durabile. Pe măsură ce populațiile și economiile cresc, la fel se întâmplă și cu cererea de energie. Din păcate, această energie este încă furnizată, în principal, prin surse neregenerabile. Reducerea consumului dar și a risipei energiei nu ar trebui să fie doar o temă de gândire, ci și o măsură de implementat atât individual, cât și la scară mai mare. 

În acest sens, Comisia Europeană a adoptat în 2012 o directivă privind eficiența energetică, care prevede un set de măsuri obligatorii pentru ca UE să își atingă obiectivul referitor la reducerea cu 20% a consumului de energie până în 2020. În temeiul directivei, statele membre aveau obligația să renoveze 3% din suprafața totală a clădirilor publice. O sursă neregenerabilă presupune, în mod evident, ca aceasta să se epuizeze în cele din urmă, producând, de asemenea, o cantitate substanțială de emisii de gaze cu efect de seră (GES). Acestea captează căldura în atmosferă și accelerează procesul de încălzire al planetei. Observăm deja impactul negativ pe care acest proces îl are asupra întregii Planete.

La Giurgiu, Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” face obiectul proiectului de eficientizare energetică, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B.  Obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței energetice în Corp A, Corp B (2 corpuri în oglindă) și Corp C a Școlii Gimnaziale. Prin proiect s-a propus intervenția asupra clădirii cu regim de înălțime S+P+2E, cu o suprafață desfășurată de 4.955 mp. Conform expertizei tehnice realizate, aceste corpuri de clădire erau într-o stare de degradare fizică și necesitau lucrări de reabilitare atât din punct de vedere arhitectural, cât și al instalațiilor aferente construcției. Prin acest proiect s-a prevăzut realizarea lucrărilor de reabilitare și izolare termică a fațadei, a soclului, respectiv a pereților exteriori, precum și de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel încălzit. S-a reabilitat complet sistemul de încălzire, cu înlocuirea tuturor elementelor și fitingurilor cu altele moderne, dar și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. Concret, în urma acestor investiții și lucrări, au scăzut de aproape trei ori, atât nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (în echivalent tone de CO2), cât și consumul anual de energie primară, în timp ce mai mult de 23% din energia folosită va fi produsă din surse regenerabile. Un alt proiect complementar, finanțat pe aceeași axă prioritară, este „Reabilitarea termică a șase blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”.
„Am avut noroc cu sprijinul echipei care lucrează pentru accesarea fondurilor europene, pentru că am putut depune, câștiga și realiza un proiect de eficientizare energetică la Școala nr.8.”,
declară primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, despre proiect.

Alte obiective specifice ale proiectului au fost reducerea costurilor de funcționare și întreținere a școlii gimnaziale ca urmare a lucrărilor de eficientizare energetică amintite, dezvoltarea acțiunilor propuse prin Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă a municipiului Giurgiu 2010-2020 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Giurgiu 2014-2020, prin investiții care presupun îmbunătățiri funcționale și estetice menite să protejeze mediul înconjurător și să dezvolte durabil localitatea. 

Proiecte de succes