Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Argeș

Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”

Beneficiarul investiției :
Mănăstirea Negru Vodă
Codul SMIS :
119096
Localizare proiect :
Argeș , Câmpulung
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 19.781.272,29 Lei | Valoare solicitată: 19.385.646,84 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 83.3 %
Axa prioritara :
Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investitii :
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Obiectiv specific :
5.1 - Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării locale

Mănăstirea de călugări Negru Vodă se află în orașul Câmpulung-Muscel, în județul Argeș și a fost ctitorită în anul 1215, prin tradiție, de către Radu Negru Voievod, împreună cu urmașii săi – Basarab I și fiul său Nicolae Alexandru, care vor stabili în Câmpulung prima reședință domnească a statului nou format. Devine mănăstire odată cu reclădirea sa de către Matei Basarab.
Ansamblul monahic poartă hramul Adormirii Maicii Domnului și, conform unor studii recente, este cea mai veche biserică din Muntenia ctitorită în mijlocul secolului al XIV-lea, cu o arhitectură romanico-gotică.

Dincolo de legendă, realitatea culturală de necontestat a ansamblu monahal este dată de impunătoarea și solida construcție ce domină împrejurimile. Totodată, turnul-clopotniță este un element important care atrage atenția privitorului și se presupune că ar fi avut inițial un rol de apărare și supraveghere făcând parte din fortificațiile curții domnești existente în secolul al XIV-lea, la Câmpulung.

Astfel, Mănăstirea Negru Vodă a fost restaurată cu fonduri europene în valoare de aproape 20 milioane lei, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” / Prioritatea de investiţii 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” proiectul vizând „Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă”: Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” AG-ll-m-A-13547.01, Turn Clopotniţă AG-ll-m-A-13547.05, Casa Egumenească AG-ll-m-A-13547.03, Casa Domnească/ Arhierească AG-ll-m-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-ll-m-A-13547.08”.

Însuși obiectivul general al proiectului vizează creşterea atractivităţii turistice a ansamblului Mănăstirii Negru Vodă, prin valorificarea potenţialului ansamblului, ca urmare a consolidării şi restaurării a cinci monumente istorice, părţi componente ale acestuia, în vederea creşterii atractivităţii turistice a zonei, ca factor care stimulează creşterea economică în zona de implementare a proiectului. Părintele stareț, Serafim Caia, este cel care a făcut demersurile potrivite pentru a obține fonduri europene pentru restaurarea lăcașului de cult, Altminteri, o astfel de lucrare amplă, cu costuri aferente, ar fi fost imposibil de realizat. „Trăim vremurile pe care le trăim și să poți restaura, la așa scară, un astfel de monument care, în istoria lui, are chiar momente în care a zăcut în paragină, este, într-adevăr, o minune”, spune Protosinghel Ieronim Gheorghiță. Acest proiect care a cuprins, în primul rând Biserica Adormirii Maicii Domnului, turnul - clopotniță, cel zidit de Matei Basarab, Casa Egumenească și Casa Domnească, precum și zidul de incintă al bisericii și drumul de acces, de la stradă spre turnul clopotniței și jumătate din aleea interioară a bisericii, reprezintă un procent de 65-70 % din proiectul mare de restaurare a mănăstirii. Mai sunt de restaurat paraclisul, bolnița și zidul de împrejmuire al mănăstirii, care, de asemenea, sunt monumente și care vor putea fi realizate „Dacă va orândui Bunul Dumnezeu, și va mai fi posibil, să accesăm și alte fonduri pentru a termina restaurarea integrală a mănăstirii.”, așa cum adaugă starețul.

Când divinul și umanul conlucrează, nu poate ieși decât un lucru frumos și trainic:

„Astăzi, ne desfătăm sufletește văzând această bijuterie care a renăscut. Ceea ce lasă în sufletele noastre, este o mai mare apreciere față de înaintașii care ne-au dăruit această mănăstire și dezvoltă în noi un simț al răspunderii și mai multă dăruire față de lăcașul de cult care, astăzi, a îmbrăcat o altă haină.”

Puternic avariată în urma unui cutremur, reconstruită și restaurată de mai multe ori, Mănăstirea Negru Vodă a renăscut, de fiecare dată, rămânând un martor autentic al continuității vieții poporului român.

 

 

Proiecte de succes