Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Asigurarea conectivităţii la reţeaua majoră de transport a României definită de MasterPlanul General de Transport pentru un număr relevant de utilizatori justifică investiţiile preconizate a fi realizate pe Axa 6.

Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeteneInvestiţiile în infrastructura de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, se va asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative din marile municipii a populaţiei aflate în zonele rurale şi în oraşele de dimensiuni mici, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional/local. Contribuţia la promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore va contribui la creşterea capacităţii de transport pe conexiunile la reţeaua TEN-T şi reducerea timpului de deplasare, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de mărfă şi pasageri.
Efecte pozitive sunt estimate a fi induse in mod indirect în dezvoltarea comerţului, inclusiv exterior şi la creşterea competitivităţii teritoriilor deservite. De asemenea, se va avea în vedere creşterea siguranţei rutiere prin investiţii specifice, inclusiv prin asigurarea implementării măsurilor aferente începând de la nivelul proiectării şi continuând cu construcţia şi mentenanţa infrastructurilor ce vor fi modernizate.

Apel pentru proiecte nefinalizate

Apelul 6 - Apel național de proiecte


Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 16 iulie, ora 13:00 - 17 septembrie 2018, ora 15:00.

Apelul 5


Proiectele pot fi depuse în perioada 14.05.2018, ora 12:00 - 16.07.2018, ora 15:00.

Apelul 4

Proiectele pot fi depuse în perioada 30 martie 2018, ora 12:00 - 2 august 2018, ora 15:00.

Proiectele pot fi depuse până în data de 2 octombrie 2018.  

SUERD - Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00


Apelul 2

_________________________________________________________________________________________________________________Apelul 1