Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiţii 1.1: Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Inovarea este necesară pentru ţări şi regiuni pentru a deveni / a rămâne competitive prin creşterea productivităţii companiilor, accesul la pieţe noi, valoare adăugată mai mare, şi în cele din urmă pentru crearea de locuri de muncă durabile într-un context de concurenţă puternică la nivel mondial.

Investiţiile care se vor realiza în CDI au ca scop creşterea competitivităţii economice, prin intermediul transferului tehnologic în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alţii. Aceasta se poate realiza prin crearea şi dezvoltarea entităţilor suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice şi private, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României, în concordanţă cu principiul specializării inteligente. Scopul acestor investiţii va consta în realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în aplicaţii comerciale inovative, cu impact asupra preluării şi diseminării rezultatelor cercetării în piaţă, contribuind, totodată, la creşterea ritmului de difuzare a progresului tehnologic pe piaţă şi în societate, în general, răspunzând astfel Obiectivului Europa 2020 privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare.

Investiţiile propuse vor urmări consolidarea specializării rezultate la nivel local şi regional, pentru a se asigura o valorificare eficientă a avantajelor comparative, în funcţie de resursele naturale şi de alţi factori favorabili, de accesibilitate relativă la pieţe şi la lanţurile de aprovizionare din Europa de Vest etc..

1.1 - Obiectivul specific 1.2

Comentariile și observațiile pot fi transmise până la data de 20.03.2020, ora 14.00 la adresa regio@mdrap.ro.

1.1.A - Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 13 iunie 2020, ora 12:00 – 13 august 2020, ora 12:00.

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 20.08.2018, ora 12:00:00 – 20.04.2019, ora 12:00:00.

1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT

PI 1.1.C - Apel 2

PI 1.1.C - Apel 1

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 10.01.2020, ora 12.00.

Ghidul specific PI 1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT - 22 iunie 2018 (38.8 Mb)
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 25.01.2018, ora 10:00:00 – 25.08.2018, ora 10:00:00

1.1.B – Parcuri științifice și tehnologice

Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 13 iunie 2020, ora 12:00 – 13 august 2020, ora 12:00.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 13 august 2018, ora 12:00  13 aprilie 2019, ora 12:00.

Consultare publică

Comentariile/observațiile pot fi transmise până în data de 28 septembrie 2018, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.


Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.Documente programatice

Anexa I (1.2 Mb)
Anexa II (0.2 Mb)
Anexa III (0.1 Mb)

Documentul cuprinde Metodologia pentru scrisoarea de intenţie în vederea identificării expresiilor de interes din partea potenţialilor beneficiari, respectiv entităţile de inovare şi transfer tehnologic (EITT) şi parcurile ştiinţifice, care intenţionează să aplice pentru finanţare din POR – Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”.
Cei interesaţi să acceseze fonduri nerambursabile POR sunt invitaţi să completeze şi să transmită electronic Scrisorile de Intenţie până în data de 17 martie 2017, către Serviciul Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
Menţionăm faptul că acest apel pentru scrisorile de intenţie reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a Documentului Cadru Regional (Concept note), care, ulterior finalizării, urmează să fie avizat de Consorţiul Regional de Inovare şi aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. După finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 1 a POR.