Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban

Implementarea unei axe prioritare care sprijină scoaterea din sărăcie comunităţilor urbane marginalizate atât în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate, cât şi în regiunea Bucureşti-Ilfov va avea ca rezultat aducerea la un standard de viaţă comun, minim acceptabil din punct de vedere social, în vederea uniformizarea calităţii nivelului de trai al persoanelor aflate în sărăcie de la nivelul tuturor oraşelor din România.

Prioritatea de investiţii 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrateAbordarea inovativă a instrumentului CLLD, ce promovează măsuri adecvate nevoilor beneficiarilor, cu accent pe activităţile destinate reducerii sărăciei şi excluziunii sociale, prin implementarea unor planuri (strategii) integrate ce vor cuprinde atât intervenţii infrastructurale (care să asigure locuirea, ocuparea prin activităţi de economie socială, furnizarea integrată a serviciilor minimale medicale şi sociale) cât şi intervenţii ce vizează diversele tipuri de servicii acordate comunităţilor defavorizate va avea ca rezultat scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, ceea ce va avea, pe termen lung, atât un impact social, de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor, cât şi un impact economic, de sporire a forţei de muncă disponibile să desfăşoare activităţi economice


Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi - 9 aprilie 2021 (0.7 Mb)
Perioada în care se pot transmite apicațiile prin intermediul aplicației MySMIS: 13.04.2021, ora 10:00 - 14.06.2021, ora 14:00
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 8 august 2018.

Eventualele observaţii/propuneri privind îmbunătăţirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.