Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Prioritatea de investiţii 11.1: Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţiei publică eficientă

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Creşterea gradului de acoperire geografică şi de înregistrare a proprietăţilor din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte FunciarăÎn vederea creşterii gradului de înregistrare a proprietăţilor şi a drepturilor reale corelative în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, până în 2020 (2023) este prevăzută implementarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru aproximativ 5,756 milioane ha aferente celor 793 UAT- uri situate în zone rurale ale României.
Ca urmare a intervenţiei, toate proprietăţile, atât publice cât şi private din aceste zone vor fi înregistrate în cadastru şi în cartea funciară.
Rezultatele intervenţiei conduc de asemenea, la crearea condiţiilor pentru realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare regională şi naţională, precum şi la facilitarea implementării proiectelor naţionale de investiţii în infrastructură şi a celor din alte domenii: agricultură, mediu, turism şi agroturism etc.