Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 12: Asistenţă tehnică

Pentru a asigura condiţiile necesare pentru implementarea Programului Operaţional Regional în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui program, este necesar ca Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare să fie sprijinite prin intermediul asistenţei tehnice. Asistenţa tehnică se acordă conform prevederilor art. 52 al Regulamentului General privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, referitor la asistenţa tehnică acordată Statelor Membre: „Fondurile ESI pot să sprijine acţiuni de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare şi comunicare, colaborare în reţea, soluţionare a reclamaţiilor, control şi audit, acţiuni pentru reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari.”

Sistemul de implementare al Programului Operaţional Regional este format din autoritatea de management constituită la nivel naţional în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi organismele intermediare constituite la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României în cadrul celor opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională. Delegarea atribuţiilor pentru organismele intermediare va fi realizată prin intermediul acordurilor de delegare a atribuţiilor ce vor fi încheiate pe toată durata programului de către Autoritatea de Management a POR cu fiecare Agenţie de Dezvoltare Regională. Acordurile de delegare vor include condiţii referitoare la structura organizaţională a organismelor intermediare şi separarea funcţiilor, păstrarea unui nivel corespunzător al personalului calificat, mentenanţa reţelelor informatice, etc.

Prioritatea de investiţii 12.1: Asistenţă tehnică

Obiectiv specificRezultate aşteptate
Implementarea eficientă a Programului Operaţional RegionalImbunătăţirea sistemului de implementare a programului astfel incât instituţiile implicate (autoritatea de management, organisme intermediare) să poată realiza cu eficienţă şi eficacitate funcţiile îndeplinite (programare, contractare, monitorizare, plăţi, etc)
Implementarea transparentă a Programului Operaţional RegionalAcordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potenţialii beneficiari, beneficiarii de finanţare POR, cât şi către publicul larg, în condiţii de transparenţă şi tratament egal