Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Prahova

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C

Beneficiarul investiției :
Județul Prahova
Codul SMIS :
122457
Localizare proiect :
Prahova , DJ102K, DJ102D, DJ100C
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 153.162.417,00 Lei | Valoare solicitată: 149.105.306,20 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 84.44 %
Axa prioritara :
Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investitii :
6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific :
6.1 - Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor județene

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o prioritate în planul de dezvoltare al judeţului Prahova. Investițiile în acest domeniu contribuie la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale şi, nu în ultimul rând, la creșterea siguranței și scăderea timpilor de călătorie. Modernizarea rețelei rutiere presupune intervenții asupra mai multor elemente de infrastructură, respectiv asupra pistelor de biciclete, asupra carosabilului, dar și asupra căilor pietonale, pe lângă modernizarea aliniamentelor de spații verzi.

Peste 153 de milioane de lei din fonduri europene au transformat radical infrastructura rutieră din județul Prahova, implicit Regiunea Sud – Muntenia. Consiliul Județean Prahova a încheiat un parteneriat cu zece primării (UAT Orașul Urlați, UAT Orașul Mizil, UAT Comuna Ceptura, UAT Comuna Fântânele, UAT Comuna Vadu Săpat, UAT Comuna Baba Ana, UAT Comuna Fulga, UAT Comuna Ciorani, UAT Comuna Sălciile, UAT Comuna Tomșani) pentru a putea reabilita 46 km de drumuri județene, din fonduri nerambursabile. Astfel, în anul 2017, UAT județul Prahova a semnat, în calitate de lider, contractul de finanțare al proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”, accesat pe Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, a Programului Operațional Regional 2014-2020. 

46,03 km de drum modernizat

Infrastructura de transport joacă un rol cheie în organizarea și planificarea generală a strategiei de dezvoltare în toată țara noastră, nu doar în Regiunea Sud-Muntenia. O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport, contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţii pe piaţa internă.
Timp de 67 de luni (01 aprilie 2017 – 30 octombrie 2022), cât a durat implementarea acestui proiect, au fost reconstruite și modernizate drumurile județene din Prahova pe o suprafață de 46,03 de km. Proiectul a vizat îmbunătățirea infrastucturii de transport din zonă și facilitarea accesului la rutele naționale și europene din regiune, interconectarea la rețelele de transport județene cu acces la rețeaua TEN-T și la Polul de Creștere Ploiești. După finalizarea lucrărilor s-a înregistrat o creștere a vitezei medii de deplasare a autovehiculelor cu 33 % și mărirea siguranței rutiere. Tot în cadrul proiectului vor fi amenajate piste de biciclete, pe o lungime de 60.18 km.

Investițiile au atras și au facilitat accesul investitorilor în zonă, iar locuitorii din orașul Mizil, orașul Urlați și comunele: Baba Ana, Ceptura, Ciorani, Fulga, Fântânele, Sălciile, Tomșani, Vadu Săpat, străbătute de DJ 102K, DJ 102D și DJ 100C, au acces la o rețea de drumuri modernizată la standarde europene. Președintele Consiliului Județean spune că investițiile din fonduri nerambursabile vor continua și în următorul exercițiu financiar 2021-2027 și transmite locuitorilor din Prahova: „Să aibă încredere. Cu fonduri europene putem face lucruri mari în județ”. După modernizarea acestor drumuri, chiar dacă au statut județean, putem spune că avem în Regiunea Sud – Muntenia încă 46 km de drum european.

Proiecte de succes