Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 137262

„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcția Organism Intermediar pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate
prin acordul cadru de delegare a atribuțiilor
privind implementarea POR 2014 – 2020, în perioada 2020 - 2021”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 12 „Asistență Tehnică”, Componenta 1 - Sprijin pentru Organismele Intermediare - ADR (Less developed) pentru implementarea eficientă și transparentă a Programului Operațional Regional 2014-2020 și închiderea POR 2007-2013.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 137262

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

3. Obiectivul proiectului este asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020.

Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POR 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Organismul Intermediar.

4. Obiectivele specifice ale proiectului

4.1. Acordarea de sprijin ADR Sud Muntenia, în vederea asigurarii resurselor financiare necesare salarizării angajaților Agenției implicați în îndeplinirea atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 Decembrie 2021.

4.2. Furnizarea de sprijin financiar ADR Sud Muntenia, cu scopul de a asigura cheltuielile de deplasare (transport, diurna și cazare), în regiunea, în țara și în străinătate, angajaților ADR SM/OI, în vederea realizării atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.

4.3. Oferirea de suport financiar ADR Sud Muntenia pentru asigurarea serviciilor necesare implementării în mod eficient și transparent a atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.

4.4. Acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea bazei materiale specifice, necesară realizării atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.

4.5. Furnizarea suportului financiar, cu scopul de a facilita funcționarea ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar al POR, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.

5. Rezultate preconizate:

  • 3 studii
  • 40 de evenimente de informare şi promovare POR 2014-2020 desfăşurate și în mediul online cu 800 de participanţi;
  • 4 emisiuni Radio-TV realizate;
  • 14 de articole de presă publicate online;
  • 1 site web actualizat şi dezvoltat specific POR 2014-2020;
  • 100% asigurare servicii de evaluare tehnică şi financiară pentru toate cererile de finanţare care au trecut de etapa de verificare a conformitaţii administrative şi a eligibilitaţii (în conformitate cu instrucţiunile AM POR) precum şi asigurarea serviciilor de expertiză specifică (tehnică, financiară, contabilă, juridică) privind implementarea POR, daca va fi cazul;
  • 1 anunţ în presa publicat la începerea proiectului online;
  • 1 anunţ în presa publicat la finalizarea proiectului online.

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 48.345.000,00 lei, din care 24.631.117,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 23.713.882,03 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

7. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni (1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică