Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Ialomița

Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului municipal „Anghel Saligny” – Fetești

Beneficiarul investiției :
Municipiul Fetești
Codul SMIS :
123672
Localizare proiect :
Ialomița , Fetești
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 10.692.543,64 Lei | Valoare solicitată: 10.478.692,77 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 70 %
Axa prioritara :
Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
Prioritatea de investitii :
8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectiv specific :
8.1.A - Ambulatorii

Autoritățile locale din municipiul Fetești au identificat nevoia unei astfel de investiții în zonă, însă susținerea unui proiect de o asemenea anvergură din resurse financiare proprii, ar fi fost imposibilă. Așadar, pentru realizarea obiectivului propus, Primăria Municipiului Fetești a depus o cerere de finanțare pe Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”.

 În anul 2017, primarul municipiului Fetești a semnat contractul pentru Proiectul „Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal «Anghel Saligny» - Fetești”, obținând suma de peste 10.6 milioane de lei. Investiția realizată cu sprijin financiar Regio contribuie la asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate pentru locuitorii municipiului Fetești și ai localităților limitrofe.

Cu ajutorul fondurilor europene s-a extins spațiul destinat ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” cu 1.578,30 mp. suprafață construită, realizându-se dotarea cu mobilier și echipamente, în completarea celor existente, a șase cabinete ce funcționau în condiții improprii și cărora le-au fost alocate spații optime în noul Ambulatoriu. Totodată, s-au diversificat serviciile furnizate de ambulatoriu prin adăugarea următoarelor specialități medicale: endocrinologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dermatologie, chirurgie generală și ortopedie. Sumele nerambursabile din Regio au permis de asemenea dotarea laboratorului de radiologie și imagistică medicală ce deservește atât asistența medicală spitalicească, cât și ambulatoriul, cu echipamente, inclusiv cu un computer tomograf (CT). Perioada de implementare a proiectului a fost de 52 de luni, timp în care autoritățile locale au fost nevoite să facă față unor noi provocări precum pandemia sau creșterea prețului la materialele de construcții.

Cu experiența dobândită în urma implementării cu succes a acestui proiect, echipa din cadrul Primăriei Fetești are în vedere, în viitorul apropiat, reabilitarea Dispensarul TBC, iar pentru viitorul exercițiu financiar PR 2021-2027, municipiul Fetești vizează mai multe proiecte menite să ducă la dezvoltarea comunității.

Proiecte de succes