Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Argeș

Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

Beneficiarul investiției :
Municipiul Pitești
Codul SMIS :
129093
Localizare proiect :
Argeș , Pitești
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 1.751.944,52 Lei | Valoare solicitată: 1.716.905,63 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 85 %
Axa prioritara :
Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de investitii :
4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Obiectiv specific :
4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise” din Pitești a devenit una dintre cele mai frumoase unități de învățământ din județul Argeș, în urma lucrărilor realizate cu ajutorul fondurilor Regio. Cu peste 1,7 milioane de lei, reprezentând finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Regional 2014-2020, au fost realizate lucrări de extindere, modernizare și dotări care au schimbat radical aspectul unității educaționale.

Lucrări finalizate înainte de termen

În primăvara anului 2020, autoritățile locale din municipiul Pitești au semnat contractul de finanțare pentru Proiectul - Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”. Contractul ce presupunea extinderea clădirii grădiniței cu un corp construit pe o suprafață de 160 mp și regim de înălțime P+2E, achiziția dotărilor interioare, refacere locului de joacă și a trotuarelor adiacente, a fost semnat exact la debutul perioadei pandemice în România. Din acest motiv, pe durata implementării proiectului, actorii implicați au întâmpinat probleme neprevăzute. Perioadele de lockdown, creșterea prețului la energie și la materialele de construcție, au fost doar câteva dintre piedicile întâmpinate. Cu toate acestea, autoritățile locale din Pitești și constructorul au reușit să realizeze un lucru extraordinar. Recepția lucrărilor a fost făcută în luna iulie, deși termenul stabilit pentru finalizarea investițiilor era de 30 septembrie 2022.

Soluții pentru părinții care vor să se întoarcă la muncă

Proiectul, implementat cu succes, a vizat îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a municipiului reședință de județ. Au fost create noi spații prin care se asigură desfășurarea în condiții mult mai bune a activităților curente, s-a deschis posibilitatea de a îmbogăți programul cu noi activități educative, s-au asigurat șanse egale prin accesul la educație timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât si al celor cu probleme de ordin social și s-a creat posibilitatea creșterii numărului de participanți la procesul educațional. Reamenajarea locului de joacă a dus la eliminarea pericolelor de accidentare și la îmbunătățirea aspectului și funcționalității. În momentul de față, 330 de persoane beneficiază de condițiile moderne oferite în cadrul GPP „Aripi Deschise”.

Investiţiile realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile au contribuit la consolidarea rolului oraşelor ca motoare de creştere, prin abordarea deficienţelor actuale din sistemul de învăţământ şi îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi relevanţei infrastructurii educaţionale şi a dotării. Când au gândit acest proiect, reprezentanții UAT Pitești au luat în calcul nevoia părinților care vor să se întoarcă la muncă și nu aveau o soluție pentru cei mici. Astfel, s-a reușit asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii.

 

Proiecte de succes