Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Județul Călărași

Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta veche din Municipiul Călărași

Beneficiarul investiției :
Municipiul Călărași
Codul SMIS :
116729
Localizare proiect :
Călărași , Călărași
BUGETUL INVESTIȚIEI :
Valoare totală: 11.563.563,48 Lei | Valoare solicitată: 11.321.120,20 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 84.92 %
Axa prioritara :
Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investitii :
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Obiectiv specific :
5.1 - Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării locale

Poșta veche din Călărași este un monument cu o valoare istorică, culturală, artistică inestimabilă, aflat pe teritoriul municipiului Călărași, amplasată în centrul vechi, pe artera rutieră principală a orașului. Clădirea a fost construită înainte de anul 1894 (pe vremea lui Carol I), cu funcțiunea principală de Poștă și este singura clădire de Poștă de acest tip care mai există în acest moment în România.

Poşta Veche are o istorie mult mai bogată în spate, în 1883 a fost construită ca locuință pentru familia lui Iacovache Bădulescu. Apoi, a fost sediul serviciului de poștă – telefon – telegraf, de unde și-a luat și denumirea. A mai fost, pe rând, internat, sediu al Tribunalului și Casa Căsătoriilor. Spre sfârșitul anilor 2000, în vreme ce clădirea fusese transformată în locuințe sociale, s-a degradat într-atât încât a devenit, ulterior, o ruină. Întrucât Poșta Veche fusese una dintre cele mai spectaculoase clădiri din Călărași, încărcată de emoție și istorie, autorităţile locale au decis restaurarea ṣi renovarea ei cu ajutorul fondurilor europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2021, în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a avut ca obiectiv general punerea în valoare a monumentului istoric „Poșta Veche”, situat în municipiul Călărași, în vederea creșterii atractivității turistice în municipiu și în județul Călărași, redându-l circuitului turistic, dovadă a identității culturale locale. La sfârșitul anului 2018 au început lucrările de restaurare a clădirii, cu un colectiv de profesioniști (ingineri, experți tehnici, restauratori - artiști plastici) coordonat de specialiști atestați de către Ministerul Culturii. Prin activitățile din proiect s-a realizat restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric, în scopul maximizării potențialului turistic, prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea unor activități de informare a vizitatorilor, de promovare media și de angrenare a factorilor decizionali de la nivel local. Prin proiect, Primăria Municipiului Călărași și-a propus să atragă vizitatori prin organizarea la nivel local a evenimentelor, în vederea extinderii turismului cultural și de patrimoniu local.

Lucrarea, deși s-a făcut în concordanță cu principiile de intervenție asupra monumentelor istorice, nu a fost scutită de provocări uriașe. Execuția lucrărilor a fost îngreunată de fragilitatea pereţilor şi de riscul prăbuşirii acestora, dar şi de friabilitatea solului. Proiectul fost finalizat cu succes în anul 2020, redând monumentului funcționalitatea de clădire publică și pastrând nealterate volumetria și arhitectonica monumentului. O atenție deosebită a fost acordată elementelor decorative și, întrucât majoritatea ornamentelor și profilelor fațadei au fost distruse, s-a procedat la refacerea acestora având la dispoziție câteva piese originare păstrate în custodia Muzeului Dunării de Jos sau documente de arhivă.

Astăzi, efortul financiar de peste 11,5 milioane de euro a scos la iveală frumusețea inițială a clădirii - simbol, care a renăscut după ani de paragină și decădere.


 

 

Proiecte de succes