Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Termen extins pentru transmiterea proiectelor întreprinderilor de inserție socială în cadrul Axei prioritare 9 – „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”

Miercuri, 15 septembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat Ordinul 1260 din 8 septembrie 2021 pentru modificarea Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, din cadrul Priorității de investiție 9.1 - „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, Axa Prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.

Astfel, noul termen limită pentru transmiterea cererilor de finanțare pentru proiectele de economie socială de inserție din cadrul Axei Prioritare 9 este 15 decembrie 2021, ora 14:00.

Ordinul MDLPA nr. 1260 din 8 septembrie 2021, alături de Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.