Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Oportunități de finanțare POR 2014 - 2020 pentru continuarea lucrărilor de investiții aflate în derulare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, dorește să vină în sprijinul administrațiilor publice locale de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, prin informarea despre disponibilitatea fondurilor europene nerambursabile alocate sectorului public în acest exercițiu financiar, prin POR.

Fondurile nerambursabile reprezintă un factor de bază pentru îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale și, implicit, pentru a genera creştere economică durabilă. Din acest motiv ne dorim să accelerăm ritmul de contractare, pentru a îmbunătăţi semnificativ gradul de absorbţie a fondurilor alocate prin POR regiunii noastre. Bugetul POR alocat regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 – 2020 este de aproape 945 de milioane de euro.

În acest sens, Agenția invită toate Unitățile administrativ-teritoriale din regiunea noastră să comunice dacă au în derulare investiții demarate după data de 1 ianuarie 2014, ale căror lucrări pot fi continuate cu sprijin financiar nerambursabil prin liniile de finanțare ale Programului Operațional Regional.

Pentru actualizarea nevoilor de finanțare a investițiilor, Unitățile administrativ-teritoriale vor transmite Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, până în data de 5 decembrie 2017, detalii privind stadiul implementării acestora la adresa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro sau la tel.: 0242/331.769.

Astfel, ADR Sud Muntenia a publicat pe website-ul http://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea Bibliotecă > Fișiere suport (link: http://regio.adrmuntenia.ro/download_file/document/340/model-tabel-proiecte_1.xlsx), un document Excel în cadrul căruia se regăsesc un model de tabel, pentru completarea cu detaliile despre investițiile aflate în derulare, precum și o foaie de lucru cu activitățile eligibile POR 2014 – 2020, pentru a afla în cadrul cărei priorități de investiții pot fi accesate fonduri europene nerambursabile pentru continuarea lucrărilor acestor investiții. De asemenea, același fișier este publicat la finalul acestui articol.

Ghidurile, împreună cu anexele, precum și informații despre stadiul actual al implementării programului operațional în Sud Muntenia pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv derulării POR - http://regio.adrmuntenia.ro.

Prin această inițiativă, ADR Sud Muntenia îşi propune să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră, prin identificarea nevoilor comunităților locale și informarea privind disponibilitatea fondurilor nerambursabile POR alocate regiunii Sud Muntenia.