Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Măsuri de maximizare a absorbției fondurilor europene

regio_24.jpg

În vederea eliminării riscului de blocaj financiar la nivelul beneficiarilor Programului Operațional Regional 2014-2020 și având în vedere faptul că asigurarea resurselor financiare pentru efectuarea plăților de către aceștia este o condiție obligatorie pentru finalizarea implementării proiectelor, Guvernul României a emis OUG 101/2023 cu privire la modalitatea de acordare a prefinanțărilor, în conformitate cu art. VI.

În acest sens, prefinanțarea poate fi acordată, prin derogare de la prevederile anterioare, în limita FEDR rămas disponibil pentru proiectul dumneavoastră și ținând cont de sumele care sunt necesare până la 31.12.2023, în vederea efectuării plăților eligibile în cadrul proiectului, cu condiția ca prefinanțările anterioare să fie utilizate în procent de minim 95%.

Astfel, este necesară o analiză realistă la nivelul proiectului, ținând cont că plățile trebuie făcute până la 31.12.2023, chiar și cele aferente cererilor de plată care sunt în lucru în acest moment.

Puteți accesa situația plăților menționată în OUG 101/2023, la următoarea adresă: Situația plăților din tranșele de prefinanțare

 Art. VI – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art.15 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare, tranșele de prefinanțare se acordă cu condiția prezentării de către beneficiar a extrasului de cont corespunzător contului de prefinanțare  și a situației plăților din tranșele de prefinanțare acordate anterior, din care să reiasă că prefinanțarea acordată anterior a fost utilizată în procent de minim 95%. Prefinanțarea acordată poate fi utilizată inclusiv pentru plata facturilor incluse în cereri de plată pentru care nu s-a finalizat procesul de verificare și autorizare la nivelul Autoritatii de management/ Organismului Intermediar, cu condiția ca beneficiarul să solicite retragerea cererilor de plată de pe circuitul de verificare.