Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Documente strategice

Regio- Programul Operational Regional este unul dintre Programele Operationale romanesti, cofinantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei , si sprijina dezvoltarea regionala. Este un document strategic aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, definind contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante si procedurile interne ale Programului Operational Regional.
Documentul cadru de implementare a POR (Programul Complement) este un document programatic naţional, elaborat pentru a stabili cadrul general al implementării Programului Operaţional Regional. In acest scop, Documentul Cadru de Implementare a POR detaliază, pe domenii majore de intervenţie, cine sunt beneficiarii proiectelor, care sunt activităţile eligibile, criteriile de eligibilitate şi selecţie a proiectelor, mărimea alocărilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare şi evaluare a programului.
Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND) este un document de planificare strategică şi programare financiară multianuală, orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.