Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Identitate vizuala Regio 2007 - 2013

 (Programul Operational Regional 2007-2013)

Manualul de identitate vizuala pentru  Regio a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru POR, Organismele Intermediare si beneficiarii de finantare prin POR (autoritati locale, IMM-uri, ONG-uri si alte institutii) in indeplinirea masurilor de informare si publicitate de care acestea sunt responsabile.

Beneficiarii de finantare prin Regio, conform prevederilor contractuale, au obligatia de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Programul Operational Regional.
Manualul de identitate vizuala se foloseste pentru: panouri publicitare, placi permanente, afise, publicatii, autocolante  si alte materiale cu caracter informativ (inclusiv CD-uri si DVD-uri), materiale audio-video, site-uri web, comunicate de presa, prezentari, anunturi publicitare.

Autoritatea de Management pentru POR, Organismele Intermediare si beneficiarii trebuie sa aloce resursele financiare necesare pentru a aplica regulile de identitate vizuala.
Masurile de informare si publicitate se vor realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului CR nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 si  a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ce definesc masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din instrumentele structurale, precum si cu prevederile Regulamentului CE nr. 846/2009 privind modificarile aduse regulamentului CE nr. 1828/2006.

Potrivit Instructiunii nr. 67 emisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, a fost modificata Anexa nr. II din Contractul de finantare, document ce contine reglementarile in privinta masurilor de informare si publicitate. 
Aceasta Instructiune intra in vigoare la data de 1 aprilie 2011 si se aplica proiectelor finantate din Axele prioritare 1,2 si 5 (D.M.I. 5.2).
Anexa II revizuita se aplica, prin intocmire de act aditional cu reducerea corespunzatoare a bugetului aferent informarii si publicitatii, si la contractele de finantare incheiate anterior acestei date, daca nu au fost lansate procedurile de achizitii publice.

 

Începând cu data de 1 mai 2012 va intra în vigoare Manualul de Identitate vizuală (MIV) pentru Regio, ediţia a III-a, versiunea consolidată, martie 2012.

Noua versiune a MIV aduce completări şi clarificări la versiunea în vigoare însă nu necesită efectuarea de modificări la Anexa II a contractelor de finanţare şi va intra în vigoare pentru materialele de informare şi publicitate ce se vor realiza începând cu data de 1 mai 2012, chiar şi în cazul în care  contractele aferente acestora au fost semnate anterior acestei date.

 

Începând cu data de 8 ianuarie 2013, sigla si denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului vor fi înlocuite cu denumirea nouă a instituţiei, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Modificarea  se aplică tuturor materialelor de informare şi publicitate finanţate prin proiecte.

Noua sigla a Ministerului este publicata pe site-ul nostru la secţiunea Identitate Vizuala Regio, http://regio.adrmuntenia.ro/s36/identitate-vizuala-regio/

Manualul de identitate vizuală pentru Programul Operaţional Regional va fi modificat corespunzător. 

 

 

Macheta afis (11.4 Mb)