Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost prelungit apelul de proiecte pentru parteneriatele între IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic

Luni, 15 martie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat Ordinul nr. 360 pentru modificarea „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1,Operaţiunea 1.1 C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 4149/23.11.2020, ce prevede prelungirea perioadei în care pot fi transmise cererile de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2020/1/1.1C/2 cu două luni, până în data de 15 mai 2021, ora 12:00.

Ordinul MDLPA nr. 360/15.03.2021 poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/1645/ordin-360-din-15-martie-2021.pdf, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.