Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Transport public modernizat prin POR, la Târgoviște

Joi, 9 noiembrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, împreună cu directorul Cabinetului Directorului General, Andreea-Mirela Tache, au participat, alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște și Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, la evenimentul de inaugurare a noii autogări de pe Calea Ialomiței, cu ocazia finalizării proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în municipiul Târgoviște”.

Întregul proiect a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului a vizat asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport..

Proiectul a presupus:
- achiziționarea a 28 de autobuze hibrid Mercedes Citaro, dotate și echipate cu sistem e-ticketing;

-înființarea unui atelier de service pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor la autobuzele hibrid și dotarea lui cu scule, dispozițive și verificatoare (SDV);

-28 de stații de îmbarcare/debarcare călători transport public local- Stație de autobuz „inteligentă”, care dispune de senzoristică, automatizare, camere de vederi, wifi, spoturi USB, panouri informare;

-autobază depou cu capacitate de garare pentru 40 de autobuze, spații administrative și tehnice (spălătorie, ateliere mecanice, stație ITP, camere tehnice, cabină poartă).

Durata de implementare a proiectului a fost de 91 de luni (01.06.2016 – 31.12.2023), derulându-se în perioada 01.06.2019 – 31.12.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 122.743.134,13 de lei, din care 95.865.540,89 de lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 95.865.540,89 lei- valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 2.255.659,78 lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.