Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Stadiul implementării proiectelor depuse în cadrul celui de-al doilea apel REGIO pentru infrastructura educaţională

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte – martie 2014, 67 de cereri de finanţare prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Acest apel de proiecte a fost lansat în urma realocării de fonduri în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

În prezent, 55 de proiecte se află în etapele de verificare a concordanţei cererii de finanţare, precum şi în cea pre-contractuală, valoarea acestora depăşind 43 milioane de euro finanţare nerambursabilă. Repartizarea pe judeţe şi sumele nerambursabile sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Judeţ Nr. proiecte Valoare solicitată nerambursabilă (mil. euro)

Argeş82.252.895,63
Călăraşi187.069.158,64
Dâmboviţa61.268.322,40
Giurgiu64.155.686,07
Ialomiţa 816.357.867,77
Prahova76.605.240,24
Teleorman25.813.576,09
TOTAL5543.522.746,84

Apelul de proiecte a vizat finalizarea investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. Astfel, sesiunea de depunere de proiecte s-a adresat solicitanţilor care au încheiat contracte de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanţare depusă în cadrul acestui apel de proiecte.

Alocarea financiară nerambursabilă din fonduri FEDR aferentă acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 24,62 milioane de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.