Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sprijin Regio pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din județele Călărași și Teleorman

Joi, 21 octombrie, au fost semnate două contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Astfel, prin proiectul „Reabilitare termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași va beneficia de fonduri nerambursabile Regio pentru lucrări și dotări ce vor conduce la îmbunătățirea performanțelor energetice, reducerea consumului anual de energie primară și utilizarea resurselor de energie regenerabilă pentru clădirea sediului Poliției Municipale Oltenița. Investiția propusă va fi realizată în 43 de luni, în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 9.243.076,96 lei, din care peste 4,87 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar peste 4,37 milioane de lei este contribuția solicitantului.

„Reabilitare termică și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a construcției C1”, este proiectul prin care Parteneriatul dintre Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman și Unitatea Militară 0735 Ploiești (lider - Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman) va utiliza sprijinul financiar din POR 2014-2020 pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea eficientă a energiei la clădirea C1 a Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman și a UM 0735 Ploiești. Lucrările ce vor fi realizate prin proiect vor conduce la scăderea consumului de energie primară, la scăderea amprentei de carbon a clădirii, precum și la creșterea confortului angajaților prin ducerea în parametrii de confort specificați în normele și normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încălzire, ventilație mecanică și climatizare) și de iluminat, introducerea unor surse locale regenerabile de energie electrică și termică, reducerea cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități - energie electrică, termică și apă potabilă și refacerea capacitații funcționale, a condițiilor de rezistență, confort și aspect estetic, astfel încât exploatarea clădirilor și a instalațiilor să se realizeze în condiții optime. Investiția va fi realizată în 74 de luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 22 decembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 8.938.635,64 lei, din care peste șapte milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 1,93 milioane de lei este contribuția parteneriatului între cele două instituții.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respectiv județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 56 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 352,24 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 293,19 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.115 cereri de finanțare, care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 853 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,82 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,46 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.