Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sprijin pentru inițiativele locale ale noului Bauhaus european

Miercuri, 30 martie a.c., Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri „Sprijin pentru inițiativele locale ale noului Bauhaus european” prin care este oferită asistență tehnică municipalităților mici și mijlocii, care nu au capacitatea sau expertiza bogată necesare pentru a transforma ideile lor de proiecte privind Noul Bauhaus European (NBE) în realitate.

Astfel, 20 de concepte de proiecte bazate pe realitatea zonei selectate în cadrul cererii de propuneri vor beneficia de sprijin adaptat pe teren furnizat de un grup de experți interdisciplinari pentru a modela conceptele în conformitate cu noul Bauhaus european și cu obiectivele Pactului verde. Prin urmare, sprijinul din partea politicii de coeziune este menit să contribuie la introducerea unei abordări locale a inițiativelor NBE la nivel regional și local și să implice autoritățile publice din statele membre în lansarea la nivel național a mai multor proiecte în cadrul noului Bauhaus european, ce promovează cele trei valori complementare acestuia: durabilitate, estetică și incluziune.

Cunoștințele și lecțiile învățate în cursul acestui proces vor contribui la crearea unui „set de instrumente” destinat altor municipalități, precum și publicului larg interesat de dezvoltarea de noi proiecte în cadrul noului Bauhaus european sau de reproducerea celor existente pe teren. Fondul european de dezvoltare regională finanțează asistența tehnică acordată municipalităților. Aceasta poate lua forma unei expertize metodologice, tehnice, de reglementare, financiare și socioeconomice adaptate, furnizate de echipa de experți pe teren, care va sprijini dezvoltarea în continuare a conceptelor de proiect de către municipalități, precum și a unui set de instrumente pentru viitorii titulari de proiecte.

Propunerile de proiecte ale municipalităților mici și mijlocii pot fi transmise prin formularul disponibil aici: https://surveys.adelphi.de/index.php/695812 până în data de 23 mai 2022, ora 17:00.

Mai multe detalii despre inițiativele privind Noul Bauhaus European puteți afla accesând link-ul următor: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus.