Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Solicitanţii sau beneficiarii privaţi pot efectua achiziţii directe, cu respectarea pragurilor din Legea nr. 98/2016

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat de curând că în cel mai scurt timp va emite un nou ordin ce va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanţii sau beneficiarii privaţi care efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în implementarea proiectelor cu finanţare europeană (finanţate din instrumente structurale – obiectivul „Convergenţă” şi fondurile SEE şi norvegian).

Până la emiterea noului ordin, solicitanţii sau beneficiarii privaţi pot efectua doar achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice (132.519 lei pentru produse şi servicii şi 441.730 de lei pentru lucrări).

Conform MFE, cadrul legal aplicabil solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, care înlocuieşte OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

În acest context, procedurile simplificate aflate în curs de desfăşurare la 26 mai 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016) se vor derula în continuare conform prevederilor în vigoare la data iniţierii procedurii respective. Precizarea este valabilă şi pentru încheierea contractelor de achiziţie, aferente unor proceduri de atribuire demarate anterior datei de 26 mai 2016.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene