Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Situaţie proiecte depuse în cadrul REGIO (POR 2007-2013) în Regiunea Sud Muntenia-

Până la data de 28 octombrie 2008, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 77 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 77 de proiecte depuse, 32 au fost respinse şi un proiect a fost retras de către aplicant. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio, care se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:
Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere ( buget 197,96 milioane de euro).
Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. Acest domeniu încă nu este activ. Ghidul solicitantului a fost lansat spre consultare publică pe 14 mai 2008. NICIUN PROIECT DEPUS LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA.
Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 19 proiecte, din care 2 respinse.
Din cele 17 proiecte rămase, 14 sunt în curs de evaluare şi au un buget total de 724.317.957,55 lei, din care suma de 589.128.408,10 lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către potenţialii beneficiari, 2 sunt în curs de precontractare şi s-a semnat contractul de finanţare pentru un proiect în valoare totală de 36.462.900,65 lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată este de 29.423.908.41 lei.
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. Euro) are trei domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -24,70 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale -14,16 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de interventie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă - 40,54 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.

Axa prioritară 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22 mil. euro).
- Domenul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Un singur proiect depus si retras ulterior de aplicant.
- Domeniul major de intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Până la data de 16 iunie au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de 67,479,028. 27 lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 45,535,157.56 lei). Au fost respinse 28 de proiecte în urma verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, iar pentru 26 de proiecte se aşteaptă avizul AM POR privind finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară.

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)
- Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - 1 proiect depus aflat în curs de evaluare şi are un buget total de 8.251.110 lei, din care suma de 6.656.358 de lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către potenţialul beneficiar.
- Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterea calităţii serviciilor turistice. Două proiecte depuse şi respinse, unul ca neconform administrativ şi celălalt ca neeligibil.
- Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Pentru acest domeniu, alocarea financiar este distribuită la nivel naţional, iar organismul intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.