Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Situaţie proiecte depuse în cadrul REGIO în Regiunea Sud Muntenia " 9 septembrie 2008

Situaţie proiecte depuse în cadrul REGIO în Regiunea Sud Muntenia - 9 septembrie 2008
Până la data de 9 septembrie 2008 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 73 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio ( Programul Operaţional Regional).
Din cele 73 proiecte depuse, 30 au fost respinse. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio şi care se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:
Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere ( buget 197,96 milioane de euro).
Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. Acest domeniu încă nu este activ. Ghidul solicitantului a fost lansat spre consultare publică pe 14 mai 2008. NICIUN PROIECT DEPUS LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA.
Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale ( buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 17 proiecte din care 1 respins.

Din cele 16 proiecte rămase, 15 sunt în curs de evaluare şi au un buget total de 662.623.722,38 lei din care suma de 537.991.546,17 lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către potenţialii beneficiari şi s-a semnat contractul de finanţare pentru un proiect in valoare totala de 36.462.900,65 lei din care valoarea nerambursabila solicitata este de 29.423.908.41 lei.


 Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. Euro) are trei   domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de interventie 3.1.Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -24,70 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.2.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -40,54 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS

 Axa prioritară 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local ( buget 113,22  mil. Euro). 

- Domenul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Până în prezent a fost depus un proiect în valoare de 84.999.871 lei din care suma de 41.702.113 lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către aplicant.
- Domeniul major de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Până la data de 16 iunie au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia în valoare totală de 67,479,028. 27 lei (din care asistenta financiara nerambursabilă solicitată 45,535,157.56 lei).  Au fost respinse 28 de proiecte în urma verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, iar 26 proiecte sunt în curs de evaluare tehnică şi financiară.

Axa prioritară 5- Dezvoltarea şi promovarea turismului ( buget 101,86 mil. Euro).

-  Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. NICIUN PROIECT DEPUS.
-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterea calităţii serviciilor turistice. UN PROIECT RESPINS.
-  Domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Pentru acest domeniu alocarea financiar este distribuită la nivel naţional iar organismul intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale