Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Situaţia proiectelor depuse in cadrul Regio (Programului Operaţional Regional 2007-2013) - 30 iunie 2008


  Regio este unul dintre programele cu finanţare europeană care sprijină dezvoltarea României după aderarea la Uniunea Europeană. Bugetul total de aproximativ 4,4 miliarde de Euro pentru perioada 2007-2013 va fi folosit pentru sprijinirea dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor României. 84% din buget reprezintă finanţare din unul dintre Fondurile Structurale de la  Uniunea Europeană, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională,  iar restul provine din fonduri româneşti publice (14%) şi private (2%).
Programul Operaţional Regional acoperă şase arii principale, denumite “Axe prioritare".  Distribuţia fondurilor se realizează pe axele prioritare ale Programului Operaţional Regional, fiecare axa având  alocat un anumit buget si cuprinzând un număr de domenii cheie de intervenţie care urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Din bugetul total al Programului, de  aproximativ 4,4 miliarde de Euro pentru perioada 2007-2013, regiunii Sud Muntenia ii sunt alocate 630 de milioane de Euro, astfel:
Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - potenţiali poli de creştere - aprox. 198 mil. euro 
Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale- aprox. 125 mil. euro 
Axa Prioritara 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale- aprox. 94 mil. euro 
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local- aprox. 114 mil. euro 
Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila a turismului regional si local- aprox. 102 mil. euro 
Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementării POR.
      Apelurile pentru propunerile de proiecte sunt lansate în mod regulat, pentru fiecare dintre domeniile major de intervenţie. Când un Apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat, vor  primi finanţare doar proiectele eligibile respectivului domeniu major de intervenţie. 
 

Până la data de 30 iunie 2008 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 70 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio ( Programul Operaţional Regional).
Dintre cele 70 proiecte depuse, 2 au fost respinse. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio şi care se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:


Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere( buget
197,96 milioane de euro).
Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. Acest domeniu încă nu este activ. Ghidul solicitantului a fost lansat spre consultare publică pe 14 mai 2008. NICIUN PROIECT DEPUS LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA.


 

Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale ( buget 124,76
mil. euro).
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 15 proiecte din care 1 respins. Cele 13 proiecte rămase în curs de evaluare au un buget total de 618.574.721,93 lei din care suma de 502.573.155,72 lei este valoarea nerambursabilă solicitată de către potenţialii beneficiari.
Un proiect in valoare totala de 36.462.900,65 lei din care valoarea nerambursabila solicitata este de 29.423.908.41 lei, se afla in faza precontractuala urmând a se semna contractul de finanţare.


 

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. Euro) are trei   domenii majore de intervenţie:
·         Domeniul major de interventie 3.1.Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -24,70 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
·         Domeniul major de interventie 3.2.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
·         Domeniul major de interventie  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
·         Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -40,54 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS


 

 Axa prioritară 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local ( buget 113,22  mil. Euro). 
·         Domenul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. NICIUN PROIECT DEPUS
·         Domeniul major de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati. NICIUN PROIECT DEPUS.
·         Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Până la data de 16 iunie au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia. Valoarea acestora nu este cunoscută deoarece proiectele se află încă în stadiul de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.


 

 

Axa prioritară 5- Dezvoltarea şi promovarea turismului ( buget 101,86 mil. Euro)
·         Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. NICIUN PROIECT DEPUS.
·         Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterea calităţii serviciilor turistice. UN PROIECT RESPINS.
·         Domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Pentru acest domeniu alocarea financiar este distribuită la nivel naţional iar organismul intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.


 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR : 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : oi@adrmuntenia.ro.

 

 

Daniela Traian
Şef Birou comunicare