Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sistem inteligent de management al traficului în municipiul Călărași, finanțat prin Regio

În data de 23 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași, au semnat un nou contract de finanțare privind dezvoltarea urbană durabilă prin proiectul „Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de  management al traficului și monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente”.

Pentru a diminua emisiile de carbon și pentru a îmbunătăți transportul public de călători, autoritățile locale vor implementa un sistem inteligent de management al traficului, bazat pe instrumente inovative și eficiente. Astfel, prin intervențiile prevăzute în proiect se are în vedere modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare pentru 22 de intersecții și treceri de pietoni, realizarea unui centru de comandă și control unic pentru o bună coordonare a activităților de management al traficului, configurarea unei infrastructuri de telecomunicații pentru sistemul inovativ ce va fi implementat, precum și modernizarea unor stații de transport public. Toate aceste investiții de care vor beneficia locuitorii municipiului vor crește siguranța cetățenilor în trafic și în spațiul public, vor consolida încrederea populației în mijloacele de transport în comun, determinând totodată o creștere a numărului de persoane care utilizează transportul public.

Primăria Municipiului Călărași a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 –„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul va fi implementat în 70 de luni, începând cu 1 mai 2017, și beneficiază de un buget a cărui valoare totală este de 18.307.980,25 lei. Din aceștia, aproape 4,9 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, din bugetul național sunt alocate peste 740 de mii de lei, cofinanțarea beneficiarului depășind 12 milioane de lei.. 

 În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.