Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sistem de iluminat public finanțat prin Regio, la Topoloveni

În data de 20 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topoloveni, au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în UAT Topoloveni”.

Administrația locală beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Proiectul depus de autoritățile locale din orașul Topoloveni își propune să crească eficiența energetică a iluminatului public. În acest sens, vor fi realizate investiții ce vor crea un sistem de iluminat stradal și ornamental, prevăzut cu surse de lumină cu eficiență energetică ridicată și cu un sistem de telegestiune. Prin implementarea acestor măsuri, consumul anual de energie se va înjumătăți, în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră vor fi, de asemenea, reduse cu 50%. Aceste intervenții vor fi implementate într-o perioadă de 70 de luni, începând cu 1 iunie, 2016. Valoarea totală a investițiilor este de 18.178.194,93 lei, din care peste 15 milioane de lei este contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 2,3 milioane de lei vor fi alocați din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 360 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Argeș, solicitanții de fonduri Regio au depus 249 de aplicații, având o valoare solicitată de peste un miliard de lei. Dintre acestea, cele 15 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la solicitare de peste 238 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.