Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sfințirea Centrului social de la Parohia „Buna Vestire”, Ploiești

Luni, 20 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a participat la slujba de sfințire a centrului social (cantina socială) de la Parohia Buna Vestire din Ploiești, alături de Părintele protopop Adrian Cosmin Matei, manager de proiect. Slujba de sfințire a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar-patriarhal.

În cadrul ceremoniei de sfințire, directorului general al ADR Sud-Muntenia i-a fost înmânat Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, pentru mireni, pentru activitatea remarcabilă în apărarea și promovarea valorilor creștine și în slujirea Bisericii Ortodoxe. Denumirea ordinului face referire la numele Sfântului Ștefan cel Mare.

Centrul social face obiectul proiectului finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020: „Schimbare de destinație din casă parohială în cantină socială-servicii de îngrijire la domiciliu, consolidare, recompartimentare interioară, extindere cu scară exterioară și mansardare construcție existentă, împrejmuire”, axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice”.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Ploiești, care va contribui direct la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice vulnerabile.

Implementarea proiectului de investiție, inițiat de Parohia „Buna Vestire” în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureștilor, contribuie în mod direct la îmbunătățirea infrastructurii sociale în municipiul Ploiești. Prin proiect, beneficiarul a amenajat în clădirea casei parohiale existente, un centru social cu o cantină socială și servicii de îngrijire la domiciliu. Serviciile oferite gratuit se vor adresa persoanelor vârstnice aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. Un număr de 80 de persoane vârstnice provenite din grupuri vulnerabile din municipiul Ploiești vor avea asigurat un prânz. De asemenea, pentru un număr de 25 persoane vârstnice dependente sau parțial dependente vor fi asigurate lunar, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii ce au în vedere ajutor acordat de îngrijitori formali, servicii de asistență socio-medicala, kinetoretapie și o masă caldă pe zi.

Proiectul a presupus lucrări de consolidare a construcției existente, recompartimentarea spațiilor interioare pentru a corespunde noilor funcțiuni, precum și de extindere, mansardare a clădirii și împrejmuire a terenului.

Durata de implementare a proiectului este de 75 de luni, derulându-se în perioada 01.02.2017 – 30.04.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 2.053.811,01 lei, din care 1.408.914,35 lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 603.820,43 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 41.076,23 lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 8, Obiectivul specific 8.3, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale s-au transmis 36 aplicații în valoare totală de 131,24 milioane de lei, ce au solicitat 107,27 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 22 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 107,89 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 75,05 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,6 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,75 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,96 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 580 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 5,63 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 3,87 miliarde de lei. Pentru 235 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 2,15 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 1,7 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.