Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sesiunea de informare privind identificarea de soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană, în contextul POR 2014 – 2020

dsc_0007-1480335566.jpg

În perioada 25 – 26 noiembrie, ADR Sud Muntenia, în colaborare cu Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultăţii de Geografie - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a organizat Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020”.

Evenimentul, găzduit de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în campusul devenit centrul de greutate al activităţii didactice şi de cercetare academică, a reunit laolaltă mediul academic, reprezentat de profesori doctori cu o activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică de anvergură din mediul universitar din Cluj-Napoca şi Târgovişte, şi mediul public, reprezentat de autorităţi publice locale din regiunea Sud Muntenia.

Mediul academic universitar a fost reprezentat de prof. univ. dr. Pompei Cocean şi conf. univ. dr. Filip Sorin, de la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi de conf. univ. dr. Călin D. Oros, rector, şi ing. Smaranda Gabrielescu, şefa departamentului Programe şi proiecte, din partea Universităţii „Valahia” din Târgovişte.

Scopul acestui eveniment a constat în sprijinirea potenţialilor beneficiari – autorităţi publice locale din regiunea noastră, prin prezentarea şi analizarea de soluţii de dezvoltare a mediului urban din Sud Muntenia. Pe parcursul celor două zile a fost organizat un dialog structurat între mediul academic şi cel public privind dezvoltarea urbană a municipiilor şi oraşelor cu peste 20.000 de locuitori, în cadrul căruia s-au urmărit toate dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum şi noile tendinţe în domeniu.

Totodată, în cadrul acestei sesiuni au fost analizate oportunităţile de finanţare din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Discuţiile privind posibilităţile de investiţii durabile cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR 2014 – 2020 au vizat Axele prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” şi 9 „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban”.

În deschiderea sesiunii de informare, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Vă mulţumim foarte mult pentru interesul pe care îl manifestaţi faţă de această acţiune, pe care noi o considerăm foarte importantă în perspectiva deschiderii Axei prioritare 4 a POR, ce vizează sprijinirea dezvoltării urbane durabile. După cum ştiţi, Axa 4 reprezintă cea mai importantă provocare lansată către reşedinţele de judeţ în Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Peste 200 de milioane de euro se vor afla la dispoziţia autorităţilor publice locale din regiunea Sud Muntenia, care vor trebui să îi absoarbă în proiecte viabile pentru cele şapte reşedinţe de judeţ. Conform calendarului, până la sfârşitul anului se va lansa şi această linie de finanţare şi sperăm ca, odată cu depunerea proiectelor, să fie cât mai repede onorată de aplicaţii.

Totodată, o altă sursă de finanţare POR va face obiectul prezentei întruniri este Axa prioritară 9, aflată într-o fază incipientă, care vizează regenerarea economică şi socială a comunităţilor defavorizate din mediul urban. Această axă, care sprijină scoaterea din sărăcie comunităţilor urbane marginalizate, va avea ca rezultat în regiunea noastră aducerea la un standard de viaţă comun, minim acceptabil din punct de vedere social, pentru uniformizarea calităţii nivelului de trai al persoanelor aflate în sărăcie de la nivelul oraşelor din Sud Muntenia.

Pe lângă informaţiile importante legate de Programul Operaţional Regional şi oportunităţile de finanţare nerambursabile oferite regiunii noastre în acest exerciţiu financiar, pe care vi le vom împărtăşi în aceste două zile ale sesiunii, am considerat că este util să aflăm din experienţa unui colectiv universitar cu preocupări importante în această zonă. Drept pentru care ne-am orientat către Universitatea `Babeş-Bolyai`, către Facultatea de Geografie, care are profunde şi susţinute preocupări în tot ceea ce înseamnă dezvoltare regională, amenajarea teritoriului şi geografia comunităţilor”

Prezentări (19.6 Mb)