Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare privind oportunităţile de finanţare POR pentru promovarea transferului tehnologic!

dsc_0021-1498218593.jpg

Vineri, 23 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat un seminar de informare privind oportunităţile de finanţare ale Programului Operaţional Regional, prin Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiţii 1.1, pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic (Operaţiunea A), a parcurilor ştiinţifice şi tehnologice (Operaţiunea B) şi a IMM-urilor, în parteneriat cu ITT (Operaţiunea C).

Evenimentul a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia din Cărăraşi şi a avut ca obiectiv prezentarea tipurilor de activităţi şi beneficiari eligibili în cadrul Priorităţii de investiţii 1.1, conform variantelor draft ale celor trei ghiduri specifice lansate spre consultare publică în lunile mai - iunie.

Astfel, potenţialii beneficiari - entităţile juridic constituite care furnizează activităţi de transfer tehnologic din mediul urban şi rural – pot obţine finanţare nerambursabilă pentru următoarele tipuri de investiţii: crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora; achiziţionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanţă specializată în afaceri; crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.

Alocările pentru regiunea Sud Muntenia aferente celor trei linii de finanţare sunt distribuite astfel: Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic/ 10,39 milioane de euro; Operaţiunea B - Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice/ 13,44 milioane de euro; Operaţiunea C - IMM-uri, în parteneriat cu entităţile de transfer tehnologic (ITT)/ 8,67 milioane de euro. Pentru Operaţiunile A şi B, apelurile vor fi de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, iar pentru Operaţiunea C, apelul va fi de tip competitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor.

Aceste linii de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 au ca obiectiv principal creşterea inovării în firme, prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Totodată, cu această ocazie s-au purtat discuţii cu reprezentanţii entităţilor de transfer tehnologic despre modalităţile de îmbunătăţire a scrisorilor de intenţie depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia, în număr de 17, ce vizează înfiinţarea/ dezvoltarea de centre de transfer tehnologic şi de informare tehnologică, precum şi furnizarea de servicii de transfer tehnologic.

În urma acestui eveniment se va colecta o serie de recomandări de modificare a ghidurilor specifice aferente Axei prioritare 1, ce vor fi transmise în numele Consorţiului Regional de Inovare (CRI) Sud Muntenia, Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional, care se va întruni la sfârşitul acestei luni, la Alba Iulia.

Reamintim că CRI Sud Muntenia este constituit astfel: ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al consorţiului, şi institute de cercetare – dezvoltare care operează în regiunea noastră, institute de învăţământ superior de stat, acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora, institute, centre sau staţiuni de cercetare – dezvoltare ca instituţii publice ori de drept public din regiunea Bucureşti – Ilfov, clustere de inovare, entităţi de transfer tehnologic, companii mijlocii şi mari care au activitate de CDI, patronate care îşi desfăşoară activitatea în domeniile competitive ale Sud Munteniei, precum şi Consilii judeţene.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.