Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare POR pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi şi copiilor din Prahova

1-1497356545.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a demarat o nouă caravană de informare destinată potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile POR.

Această sesiune de informare are ca scop promovarea oportunităţilor de finanţare din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru Grupul vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi şi pentru Grupul vulnerabil: Copii.

Astfel, astăzi, 13 iunie, a avut loc un seminar de informare pentru solicitanţii eligibili din judeţul Prahova, care pot obţine fonduri nerambursabile fie pentru restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti, prin înfiinţarea de centre de zi şi locuinţe protejate la nivelul UAT Floreşti (prin Prioritatea de investiţii 8.1/8.3 B), fie pentru centrele de plasament selectate de ANPDCA, în vederea închiderii şi a continuării procesului de dezinstituţionalizare pentru copii, şi anume Centrul de Plasament Plopeni, Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploieşti, Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte şi Centrul de Plasament Sinaia (prin Prioritatea de investiţii 8.1/8.3 C).

Mâine, 14 iunie, ADR Sud Muntenia va ajunge la Piteşti, unde se va întâlni cu potenţialii beneficiari din judeţul Argeş, la sediul Consiliului judeţean, începând cu ora 11:00.