Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare POR 2014-2020 privind oportunitățile de finanțare a întreprinderilor inovative din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 11:00, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia organizează online, prin intermediul platformei Zoom, un seminar de informare privind oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Axei prioritare 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, Operațiunea 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării «Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate» în România”.

Pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ în perioada 27 iunie 2022, ora 12:00 – 27 iulie 2022, ora 12:00. Alocarea totală a apelului, la nivel național, este de 10.697.059 Euro, regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia având disponibili 1.392.527 Euro. Cursul valutar la care se calculează aceste alocări este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna aprilie 2022, respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.

Beneficiarii eligibili care pot depune proiecte în acest apel sunt societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 sau o societate cooperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. De asemenea, societatea/societatea cooperativă se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a putea participa la seminar vă rugăm să vă înscrieți online, completând formularul înregistrare disponibil la adresa: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcu-oqTMqEtORc1_a-EATNKlFw0iYEB1Q.

Ghidul apelului nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1764/Ghid-specific-POC.zip, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.