Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Se prelungeşte termenul de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale în cadrul programului REGIO

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă modificarea calendarului de depunere a cererilor de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul POR 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” astfel:

  • Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 5 mai 2014
  • Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea II: 17 iunie 2014